Iconische monarchvlinder op historisch dieptepunt

Het gaat van kwaad tot erger met de monarchvlinder. De aantallen zijn zo sterk gedaald, dat experts vrezen voor het einde van de wereldberoemde migratie van de vlinder.

  • Pendens Proditor Monarchvlinders rusten uit op een rots tijdens hun migratie van 4000 kilometer tussen de VS en Mexico. Pendens Proditor

Elk jaar maken duizenden monarchvlinders uit Canada en de VS een tocht van meer dan 4000 kilometer naar de bergen in Mexico om er te overwinteren. Maar in de afgelopen twintig jaar is het aantal vlinders dat in Mexico aankomt in vrije val. Uit een nieuwe telling door het Wereldnatuurfonds (WWF) en de Mexicaanse overheid blijkt dat de vlinders in 2013 amper 0,67 hectare bos innamen. Dat is een daling van 44 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar en een historisch dieptepunt sinds de metingen in 1993 begonnen.

Zijdeplant

De teloorgang van de soort is het gevolg van een combinatie van factoren, maar de belangrijkste oorzaak is volgens wetenschappers het verdwijnen van de zijdeplant door overmatig gebruik van pesticiden in Noord-Amerika. De zijdeplant vormt het voornaamste voedsel voor de rupsen van de monarchvlinder. De klimaatverandering en ontbossing in het overwinteringsgebied in Mexico doen daar nog een schepje bovenop.

“De combinatie van die bedreigingen heeft geleid tot een dramatische vermindering van het aantal vlinders dat in Mexico aankomt”, zegt Omar Vidal van het WWF in Mexico. “De migratie van de vlinder is ernstig in gevaar.”

Het WWF roept Canada, de VS en Mexico op om samen een plan uit te dokteren dat de migratie kan redden.

Ggo’s

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de teloorgang van de vlinderpopulatie veel te maken heeft met de opkomst van genetisch gewijzigde gewassen in de VS. Die gewassen zijn zo behandeld dat ze resistent zijn tegen grote hoeveelheden pesticiden. Daardoor stijgt ook het gebruik van de chemicaliën, en dat is nefast voor zowel de rupsen van de vlinder als hun voedsel, de zijdeplant.

“In de voorbije 35 jaar heeft Mexico er alles aan gedaan om de overwinteringsplekken van de monarchvlinder te beschermen, en toch blijft de populatie dalen”, zegt Phil Schappart, een Canadese schrijver en deskundige. “Het is tijd dat Canada en de VS maatregelen nemen om de habitat en foerageergebieden van de vlinder te beschermen, om de neerwaartse spiraal te stoppen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.