Internetbeheer zit informatietop dwars

Bijna alle landen willen dat het beheer van het internet verandert, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat die wens snel werkelijkheid wordt. Het wordt de belangrijkste kluif van de driedaagse Wereldtop over de Informatiesamenleving (WSIS) die op 16 november in Tunis begint.

Nu is het toezicht op de toekenning van internetadressen en domeinnamen – het systeem dat orde houdt in de oneindige veelheid van internetpagina’s in cyberspace - in handen van de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann). Dat is een internationaal georganiseerde non-profitorganisatie, maar ze is wel opgericht door de VS zonder inspraak van andere regeringen. Als enig land kunnen de VS de Icann rechtstreeks zeggen wat ze moet doen en laten.

Naast de meeste ontwikkelingslanden wil ook de Europese Unie dat het internetbeheer op een andere leest wordt geschoeid. De meeste ontwikkelingslanden vinden dat het toezicht op de technische aspecten van het internet in de eerste plaats een zaak voor de regeringen is. Europa is voor een model waarbij de privé-sector een belangrijke rol speelt, maar staten toch ruimere mogelijkheden biedt om de ontwikkeling van het net te sturen. De Verenigde Staten en de bedrijfswereld willen dat alles bij het oude blijft.

De Wereldtop over de Informatiesamenleving handelt onder meer over de digitale kloof, de achterstand van arme landen bij de toepassing van informatica en telecommunicatie. Tijdens het eerste luik van de top, dat in 2003 in Genève plaatsvond, dook het beheer over het internet al als één van de grootste twistpunten op. De zaak werd doorgeschoven naar een werkgroep van de VN, die wel stelde dat het beheer over het internet niet langer in handen van één enkel land mag blijven, maar verder enkel tot vage aanbevelingen kwam. Het tweede deel van de top, waarvoor de wereldgemeenschap van 16 tot 18 november samenkomt in Tunis, lijkt ook geen vergelijk te zullen opleveren. De laatste voorbereidingsvergadering, een bijeenkomst van vertegenwoordigers van regeringen, bedrijven en burgerorganisaties die twee weken duurde en vrijdag in Genève werd afgerond, kon de knop niet doorhakken.

Misschien komt er in Genève nog een extra vergadering van drie dagen om overeenstemming te bereiken. Een probleem is dat veel ontwikkelingslanden niet permanent vertegenwoordigd zijn in de Zwitserse stad, en daardoor de vergadering eventueel zouden missen.

Eén van voorstel die de voorbije weken werden besproken om de dominerende rol van de VS weg te werken, geeft het beheer van het internet in handen van de Internationale Telecommunicatie-Unie (ITU). In die internationale organisatie zijn zowel de regeringen als de telecommunicatie-industrie vertegenwoordigd. Voorstanders van een status-quo zeggen dat de ITU geen plaats biedt aan vertegenwoordigers van de gebruikers van het internet – toch algauw een miljard mensen. Bij de Icann zou dat wel het geval zijn. (PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.