Katholieken willen misbruik in de Kerk op agenda kindertop

Volgende maand nemen afgevaardigden van het
Vaticaan deel aan een belangrijke Kinderrechtenconferentie van de Verenigde
Naties van 8 tot 10 mei in New York. Catholics for a Free Choice (CFFC), een
organisatie van progressieve Amerikaanse katholieken, eist dat het
kindermisbruik in de Kerk op de agenda van de speciale VN-vergadering komt.
De Heilige Stoel moet zich openlijk verontschuldigen voor de wereldwijde
misbruiken door priesters, stelt Frances Kissling, voorzitster van de CFFC
in Washington. De schuldigen moeten uit het priesterambt ontzet worden.
Hoge functionarissen die geprobeerd hebben om de schandalen in te dekken
moeten ontslag nemen.


Paus Johannes Paulus II riep gistere kardinalen uit de Verenigde Staten naar
het Vaticaan voor een onderhoud. De VS zijn de voorbije maanden opgeschrikt
door verschillende schandalen van kindermisbruik. De mensen moeten weten
dat er in het priesterschap en het religieuze leven geen plaats is voor hen
die kinderen schaden, verklaarde de paus na het onderhoud. Maar dat is
onvoldoende, vindt Kissling. Noch de Verenigde Naties noch zijn lidstaten
kunnen de systematische overtredingen van de Verklaring van de Rechten van
het Kind blijven negeren. In de VS zou de kerk al zo’n miljard dollar
gespendeerd hebben om rechtszaken rond seksueel misbruik te regelen.

De CFFC start een petitie om de afgevaardigden naar de conferentie ervan te
overtuigen kindermisbruik in de Kerk op de agenda te zetten. Het is de
bedoeling dat honderden ngo’s de petitie tekenen, aldus Kissling. De
organisatie wil ook dat het actieplan rond preventie van seksueel misbruik
dat besproken zal worden, specifiek verwijst naar preventie van
kindermisbruik in de Kerk.

De Heilige Stoel heeft een zetel in de Verenigde Naties als waarnemer, en
onderschrijft de Verklaring van de Rechten van het Kind. De Verklaring
garandeert onder meer het recht op leven, recht op onderwijs en
gezondheidszorg en bescherming tegen economische en seksuele uitbuiting. De
verklaring werd aangenomen in 1991 en enkel de Verenigde Staten en Somalië
hebben ze niet ondertekend.

De conferentie van volgende maand moet de veiligheid en bescherming van
kinderen wereldwijd versterken, en de volledige uitvoering van de verklaring
verzekeren. De 80 wereldleiders die eraan deelnemen, zullen de balans
opmaken van de vooruitgang die geboekt werd sinds de Wereldtop rond kinderen
van 1990, en nieuwe doelen en actiemiddelen voor de komende tien jaar
formuleren.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.