‘Kindertop was slag in het water’

Slechts de helft van de VN-lidstaten is al begonnen aan een actieplan om kinderen een betere toekomst te verzekeren. Tijdens een buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in mei vorig jaar zweerden niet minder dan 70 wereldleiders op het hoofd van kleine jongens en meisjes aan ‘een wereld geschikt voor kinderen’ te bouwen. Een jaar later zijn er bedroevend weinig concrete resultaten te melden.


Aan concrete engagementen ontbrak het niet op de Kindertop van vorig jaar: de kinder- en babysterfte terugdringen met een derde, het aantal ondervoede kinderen jonger dan vijf duidelijk verminderen; evenveel meisjes als jongens de lagere en middelbare school laten afmaken en kinderen beschermen tegen seksuele uitbuiting en de impact van oorlogen. Op die doelstellingen werd ook een tijdskader geplakt: de deadline werd naargelang het doel vastgelegd op 2005, 2010 en 2015.

Carol Bellamy, de directeur van Unicef, is een jaar na de top niet echt tevreden. De meeste regeringen hebben nog geen werk gemaakt van het opstellen van een actieplan om de doelstellingen te halen. Volgens Bellamy werd veel geld dat bedoeld was voor onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen afgeleid naar Irak.

Volgens Unicef moet er in de meeste van de 189 VN-lidstaten dringend wat gebeuren. Het Kinderfonds roept de regeringen op om instellingen op te richten die kinderen beter kunnen beschermen. Bellamy vraagt ook dat de industrielanden meer geld stoppen in projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. De rijke landen moeten niet enkel 0,7 procent van hun bruto binnenlands product spenderen aan ontwikkelingshulp. Van die bilaterale ontwikkelingshulp zou 20 procent naar zogenaamde sociale basisvoorzieningen moeten gaan.

Een aantal ontwikkelingslanden geeft het goede voorbeeld, zegt Unicef. In Kenia heeft de regering vanaf januari dit jaar het onderwijs gratis gemaakt voor alle kinderen. Sinds de afschaffing van het inschrijvingsgeld zijn er 1,5 miljoen nieuwe leerlingen bij gekomen. In Afghanistan hebben de onderwijsinspanningen gezorgd voor een verdubbeling van de inschrijvingen op school. Bij het begin van het schooljaar in maart van dit jaar verschenen daar twee miljoen kinderen voor hun eerste schooldag. Volgens Bellamy is een moedig beleid de enige manier om het verschil te maken.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.