Mexico is voorbeeld voor moderne milieuwetgeving

Mexico is een voorbeeld voor moderne milieuwetgeving. Dat bleek de voorbije dagen op het eerste Wereldcongres voor Milieuwetgeving, dat in de aanloop naar de VN-duurzaamheidstop in Rio de Janeiro plaatsvond.

De twee nieuwe milieuwetten die Mexico heeft goedgekeurd, over burgerbescherming en klimaatwijziging, veranderen de milieuwetgeving van het land fundamenteel, zegt Barry Gardiner, ondervoorzitter van Globe, organisator van het wereldcongres dat gisteren afliep. Globe is een samenwerkingsverband van parlementsleden van grote landen die zich over milieuthema’s buigen.

De twee wetten voorzien in een betere bescherming van de bevolking tegen rampen zoals aardbevingen en tegen de gevolgen van de klimaatwijziging. Het parlement keurde ook een substantiële hervorming van twee andere wetten goed, een over duurzame bosontwikkeling en een over ecologisch evenwicht en milieudiensten. Het moet de uitstoot van broeikasgassen door ontbossing verminderen en het beheer van milieudiensten optimaliseren zodat die rechtstreeks de lokale bevolking ten goede komt.

Internationale steun

De hervormingen waren mogelijk dankzij de steun van heel wat internationale instellingen, onder meer het Wereldmilieufonds, het VN-Milieuprogramma en het Duitse en Noorse ontwikkelingsagentschap.

Mexicaanse parlementsleden vertelden op het congres dat de medewerking van Globe van essentieel belang was bij de voorbereiding van de nieuwe wetten. Na de omstreden verkiezingen van 2006, toen president Felipe Calderón van fraude werd beschuldigd, was een samenwerking over de partijgrenzen heen niet mogelijk, zegt senator Yeidckol Polevnsky van de Partij van de Democratische Revolutie, die in de oppositie zit. “Voor ons parlementsleden bood Globe een neutrale ontmoetingsplaats waar meerpartijenoverleg mogelijk was, met advies over technische milieukwesties en wetgevende en administratieve processen.”

Aardbeving van 1985

De wet op de burgerbescherming moderniseert de bouwnormen in zones die gevoelig zijn voor aardbevingen, maakt een verzekering voor particulieren en rechtspersonen verplicht en legt de federale, deelstaat- en lokale overheid op om risicokaarten op te maken en verantwoordelijken voor burgerbescherming op te leiden.

“Na de tragedie van de aardbeving van 1985, die aan meer dan tienduizend mensen het leven heeft gekost en die meer dan 7 miljard dollar schade heeft veroorzaakt, was het duidelijk dat Mexico een moderne wet op de burgerbescherming nodig had”, zegt senator Alcibíades García Lizardi, lid van oppositiepartij Convergencia.

Klimaatwijziging

De wet op de klimaatwijziging verplicht de regering om een strategie uit te werken met beschermingsmaatregelen tegen de gevolgen van de opwarming van de aarde. “De wet bepaalt dat een adaptatiestrategie op tien, twintig en veertig jaar moet worden ontwikkeld, die regelmatig moet worden herzien en bijgestuurd”, zegt senator Polevnsky. De wet voorziet ook in de inventarisering van fauna en flora om goed te kunnen meten of de biodiversiteit erop vooruitgaat of verslechtert.

De wet wil de Mexicaanse uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30 procent verminderen en met 50 procent tegen 2050, met het jaar 2000 als basis.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2828   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2828  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.