Migrantenfamilie stuurt jaarlijks 1.284 euro naar huis

De Britse overheid is erin geslaagd een cijfer te plakken op de aanzienlijke bedragen die migranten overmaken aan familieleden en vrienden in hun land van herkomst. Het gaat om gemiddeld 1.284 euro per familie per jaar. Het meeste geld gaat naar Nigeria.
In bijna de helft van de gevallen sturen de migranten geld naar hun ouders, in ruwweg een kwart naar broers, zussen, ooms, tantes, nichten of neven. De rest is bestemd voor een partner of kinderen ginder (8 procent) of voor vrienden (ook 8 procent).

De 1.778 migrantenfamilies die aan de enquête van het Britse Departement voor Internationale Ontwikkeling deelnamen, stuurden geld naar 50 verschillende ontwikkelingslanden. In vier op de tien gezinnen woont de ontvanger in Afrika. Het meeste geld gaat naar Nigeria: 17 procent van de onderzocht migrantengezinnen heeft familie of vrienden in dat land. Daarna volgen India, Pakistan, Jamaica en Ghana.

Mannen sturen iets vaker geld op dan vrouwen, met als opvallende uitzondering dat zwarte Afrikaanse vrouwen vaker een som overmaken dan zwarte Afrikaanse mannen. Op het eerste zicht lijken sommige etnische groepen genereuzer dan andere, maar de verschillen vallen weg als men corrigeert naar inkomen en andere kenmerken als gezinsgrootte, wel of geen kinderen en motivatie.

Geld voor voedsel

De migranten zeggen dat een groot deel van het overgemaakte geld dient om voedsel te kopen (31 procent) of voor andere basisbenodigdheden zoals medische zorgen (21 procent) en kledij (19 procent). Daarop volgen onderwijs, huisvesting en grote aankopen. De bestedingswijze verschilt erg tussen de etnische groepen. Zwarte Afrikanen besteden een groot deel aan voedsel en onderwijs, Chinezen aan kledij.

Vier op vijf van de ondervraagden denkt dat het opgestuurde geld redelijk (36 procent) of veel (45 procent) verschil maakt voor de ontvangers. Toch is er een kleine maar niet verwaarloosbare minderheid die veronderstelt dat hun bijdrage weinig (10 procent) tot niks (3 procent) uithaalt.

In bijna alle ontwikkelingslanden waaruit de ondervraagde migranten komen, overstijgen de opgestuurde bedragen ruimschoots de directe buitenlandse investeringen. Maar in tegenstelling tot investeringen, zijn opgestuurde geldsommen moeilijk te kwantificeren. “Wij hebben dit onderzoek besteld omdat we dat gebrek aan informatie wilden aanpakken”, zegt Gareth Thomas, de Britse minister van Internationale Ontwikkeling.

De enquête maakt deel uit van een internationale poging om de geldzendingen door migranten beter te begrijpen. Het is de bedoeling die kennis te gebruiken om de impact ervan te maximaliseren.

Groei

De Britse enquête ontkracht de angst dat de migrantengeldstroom afneemt omdat nieuwe generaties de band met hun land van herkomst verliezen. “Integendeel, we zien juist een versterking van het proces”, zegt Mohmud Mohamed, vice-president van Global Financial Institutions bij Citigroup.

OoK Travelex, een bedrijf dat zich specialiseert in geldtransfers, is optimistisch. Suraj Vaghani, landenverantwoordelijke voor Groot-Brittannië: “We bereiden ons voor op een aanzienlijke groei vanuit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en andere landen.” (ADR/PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.