Millenniumdoelen iets dichterbij

Terugblik op markante trends en gebeurtenissen uit het voorbije jaar

De klok van de millenniumdoelstellingen (MDG’s) tikte ook dit jaar gestaag verder. Bracht 2012 ons dichter bij de acht doelen die de Verenigde Naties tegen 2015 gerealiseerd willen zien?

  • IPS/Amantha Perera Vooral armen in het Zuiden zijn slachtoffer van extreem weer. IPS/Amantha Perera

De Millenniumverklaring werd in september 2000 ondertekend door de verschillende regeringsleiders en staatshoofden van de VN-lidstaten.

In totaal acht becijferde doelen richten zich op het verminderen van armoede en honger, basisonderwijs voor elk kind, gelijkheid tussen man en vrouw, reductie van moeder- en kindersterfte, het uitbannen van hiv/aids, malaria en andere ziekten, duurzaam milieubeleid en een wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling. De deadline: 2015.

Armoede en water scoren goed

Ook al was de jaarlijkse tussenstand die dit jaar in juli werd gepresenteerd vrij optimistisch over het halen van de deadline voor armoede, drinkwater en toegang tot sanitaire voorzieningen,
werden er ook pijnpunten zoals moedersterfte geformuleerd.

In de strijd tegen extreme honger en armoede (MDG 1) boekten onder meer landen als Ghana, Liberia, Malawi, Rwanda, Zuid-Afrika en Sierra Leone aanzienlijke vooruitgang.
Anderzijds wezen verschillende onderzoeken op de toename van extreem weer (MDG 7) zoals droogte of stormen, en de nefaste invloed ervan op de voedselzekerheid.

Daarbij is het opvallend dat vooral de arme bevolking in het Zuiden het slachtoffer wordt.

Vrouwen en hun kinderen

De gelijkheid tussen man en vrouw (MDG 3 ), moeder- en kindersterfte (MDG 4 en 5) boekten moeizaam vooruitgang. Zaken zoals gedwongen huwelijken, vaak op erg jonge leeftijd, en daarbij gepaard gaande jonge zwangerschappen blijven een probleem in ontwikkelingslanden.

Afrikaanse landen die goed scoren op zorg voor moeders zijn meestal de landen waar al langere tijd stabiliteit heerst”, verklaarde Lucien Kouakou, regiodirecteur van de International Planned Parenthood Foundation (IPPF) in Afrika. “Dat laat zien dat stabiliteit van fundamenteel belang is voor ontwikkeling. Als die er niet is, worden er andere prioriteiten gesteld

Tot slot blikte de VN alvast vooruit nu de millenniumdoelen de deadline naderen. Opvolging is verzekerd na 2015. De MDG’s worden dan opgevolgd door Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die het nieuwe lange langetermijn-actieplan gaan uitmaken.

In de reeks de 12 van ‘12 blikt de redactie van persagentschap IPS Vlaanderen terug op de meest markante trends en gebeurtenissen uit het voorbije jaar.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.