Nieuwe wet moet rechten seropositieven vrijwaren

Discriminatie van mensen met HIV/aids is een oud
zeer, maar in het door aids geteisterde Kenia is het niet alleen een
sociaal, maar ook een economisch probleem. De Keniaanse Minister van
Justitie Amos Wako beloofde afgelopen week dat voor het einde van dit jaar
een nieuwe wet in werking zal treden die aids-patiënten beschermt, desnoods
via een speciale rechtbank.


Volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) worden mensen met HIV/aids in Kenia als
paria’s behandeld; Ambrose Rachier voorzitter van de ministeriële werkgroep
voor het ontwerp, bevestigt: We hebben klachten gehad van ouders dat hun
kinderen niet op scholen werden toegelaten vanwege hun HIV-besmetting. We
hebben ook een opvangcentrum bezocht voor besmette weeskinderen en stelden
vast dat maar twee scholen in Nairobi deze kinderen toelieten, aldus
Rachier. Ook op de werkvloer worden seropositieve werknemers
gestigmatiseerd, ontslagen of gewoon niet aangenomen. In de wetenschap dat
1 op 14 Kenianen besmet is - in Nairobi zelfs 1 op 7 - hypothekeert die
discriminerende houding de economie nog meer.

We moeten een manier vinden om hen zichzelf en hun familie te laten
onderhouden, zegt Mohammed Abdullah, de voorzitter van de Nationale Raad
voor Aidscontrole. De nieuwe wet is een eerste wapen tegen dit soort
discriminatie. De wet voorziet in de oprichting van een ‘Tribunaal voor
Gelijkheid in Tewerkstelling’ dat de rechten van seropositieven moet
beschermen. Het zal de wettelijkheid van HIV-testen bij sollicitaties
grondig onderzoeken, uitspraken doen over ontslagen op basis van HIV/aids
en mensen in een latere fases van de ziekte beoordelen op hun
arbeidsgeschiktheid.

Iedereen die ons komt zeggen dat in een bepaalde job enkel niet-besmette
personen kunnen worden aangeworven, zal expliciet gevraagd worden naar het
waarom, legt Otiendo Amollo, lid van de werkgroep uit. Je moet bereid
zijn wetenschappelijk en feitelijk aan te tonen dat de redenen steek houden.

Ook de rechten van aids-weduwen en -wezen zullen in de nieuwe wet worden
vastgelegd. De meeste kinderen die hun ouders aan aids verliezen, zijn te
jong om eigendommen te beheren. Sommigen zijn niet ouder dan vijf jaar,
zegt Rachier. We hebben voorgesteld om een bureau met wettelijke voogden
op te richten, die het welzijn van deze kinderen moeten beschermen en die
hun eigendom beheren. Het bureau krijgt vertakkingen over het hele land om
erfeniskwesties meteen na het overlijden in de hand te nemen.

Controversiëler is het voorstel om artsen toe te laten de HIV-besmetting
aan de betrokken partner mee te delen. De dokter moet in eerste instantie
wel de patiënt aanmoedigen om de partner in te lichten, maar als die zijn
partner toch in gevaar blijft brengen, mag de arts de partner na een
redelijke termijn zelf inlichten.

De leden van de werkgroep hebben minister Wako het wetsontwerp voorgelegd.
Wako wil een forum met de betrokken partijen organiseren om het ontwerp te
bespreken, alvorens voor de wet in het parlement voor te stellen. We hopen
dat de Kenianen dit ontwerp zullen bekijken en becommentariëren. Kritiek is
welkom, zodat we de kwaliteit van de wet kunnen verhogen, besluit de minister.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2828   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2828  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.