Palestijnen beraden zich over voortzetting gewapende opstand

­ Negentwintig maanden na het begin van de tweede
opstand of ‘intifada’ tegen Israël beraadt de Palestijnse Autoriteit
(PA)zich ernstig over de vraag of gewapend verzet de meest doeltreffende
manier is om de droom van een onafhankelijk Palestina te verwezenlijken. De
PA eist alvast van alle deelnemers aan de inter-Palestijnse conferentie
deze week in Caïro dat ze een moratorium ondertekenen waarin geweld tegen
Israël voorlopig wordt afgezworen.


“We willen voor de gesprekken in Caïro kunnen vertrekken van een onderling
akkoord”, zei PLO-leider Mahmud Abbas op de Palestijnse radio, “We proberen
momenteel tussen de verschillende partijen overeenstemming te bereiken over
een wapenstilstand van één jaar” Abbas deed geen oproep voor het einde van
het verzet tegen de Israëlische bezetting, maar impliciet klonk wel door
dat ook de aanvallen tegen Israëlische soldaten en kolonisten moeten worden
opgeschort. Tot voor kort beschouwden de Palestijnse leiders deze vormen
van geweld nog als legitiem.

De oorzaak voor de koerswijziging is in de eerste plaats de oorlogsmoeheid
van de bevolking. Sinds 28 september 2000 stierven ruim 3000 Palestijnen,
werden de autonome gebieden opnieuw bezet door Israël en namen werkloosheid
en armoede aanzienlijk toe. Verder maakte de Amerikaanse diplomaat William
Burns de Palestijnse leiders duidelijk dat het vredesproces niet zal
opschieten zolang de kwestie-Irak niet is geregeld. Israël maakt van de
gelegenheid gebruik om nog forser op te treden in de Palestijnse gebieden.
In de voorbije negen dagen werden vijftig Palestijnen gedood.

Radicale Palestijnse organisaties als Hamas, de Islamitische Jihad en de
al-Asqa-martelarenbrigades wijzen een wapenstilstand van de hand.
“Israëlische burgers kunnen alleen worden gespaard wanneer de Zionistische
vijand ophoudt Palestijnse burgers te doden”, zo luidt het. Volgens de
Islamitische Jihad worden de Palestijnse leiders gemanipuleerd door Sharon
en is een akkoord over een wapenstilstand “strijdig met de hogere belangen”
van de Palestijnen.

“Een bestand in de huidige omstandigheden is zoveel als het erkennen van
een nederlaag”, zei Hamas-woordvoerder Osama Hamden op de pan-Arabische
omroep al-Jazeera. “Het verzet moet doorgaan. Alleen zo kunnen onze
politieke doelen worden verwezenlijkt”. Khaled Meshaal, die lid is van het
politbureau van Hamas, klonk in het Egyptische weekblad al-Ahram wat
verzoenender. “Er moet een einde komen aan de verdeeldheid die enkel in het
voordeel is van de Zionisten. We willen politieke overeenstemming over de
organisatie van de intifada om de opstand efficiënter te maken”.

De Israëlische premier Ariël Sharon slaat opnieuw een hardere toon aan, nu
hij verkozen is voor een nieuwe ambtstermijn en een regering heeft gevormd
met de Nationale Religieuze Partij en de Shinui-partij. Van een opdeling
van Jeruzalem en de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen, twee
hoofdeisen van de Arabische wereld, kan geen sprake zijn, aldus Sharon.
Eerder raakte bekend dat Israël een honderdtal wijzigingen wil in de
Amerikaanse “wegenkaart” voor een oprichting van een Palestijnse staat.
Sceptici vrezen dat het Israël helemaal niet menens is met een vreedzame
oplossing voor het conflict.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift