Recordaantal ontheemden in de wereld

Eind 2007 waren 26 miljoen mensen op de vlucht binnen de grenzen van hun eigen land. Dat meldt het nieuwe jaarrapport van het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), een internationale organisatie die sinds 1998 een databank over ontheemden bijhoudt.
Internally displaced persons (IDP’s) zijn mensen die noodgedwongen hun woonplaats moeten ontvluchten omwille van gewapend conflict, geweld of mensenrechtenschendingen. In tegenstelling tot vluchtelingen, verblijven IDP’s binnen de grenzen van hun eigen land. In 2007 klokte het geschatte aantal IDP’s af op 26 miljoen, verspreid over 52 landen. Dat is een hoogtepunt sinds de vroege jaren 1990, toen de globale IDP-populatie piekte als gevolg van het uiteenvallen van Joegoslavië en de Sovjetunie. Voor 2007 betekent dit een stijging van zes procent tegenover het jaar voordien. Dat is te wijten aan twee factoren: het aantal nieuwe IDP’s blijft hoge toppen scheren, terwijl het aantal ontheemden dat in 2007 naar huis kon terugkeren laag lag.
Het Afrikaanse continent is het zwaarst getroffen. De landen met de meeste IDP’s zijn Soedan, Colombia, Irak, DRC en Oeganda. De grootste toename aan IDP’s werd opgetekend in het Midden-Oosten en werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een groeiende onveiligheid in Irak.
IDP’s lijden onder ernstige mensenrechtenschendingen, zoals willekeurige arrestaties en gebrekkige toegang tot basisvoorzieningen. Vrouwelijke IDP’s lopen het risico slachtoffer te worden van seksueel geweld. De kinderen vormen dan weer een gemakkelijke prooi voor rekrutering door gewapende benden. Het aantal IDP’s dat geen significante humanitaire bijstand krijgt van de regering is zorgwekkend hoog. In 21 van de 28 landen met nieuwe vluchtelingenhaarden, was het bovendien de overheid die de mensen thuisloos maakte.
Duurzame oplossingen werden in 2007 veelal geblokkeerd door onveiligheid en discriminatie. Daarnaast was er een gebrek aan fondsen, zowel van de nationale autoriteiten als van de internationale donoren. In veel landen verwierpen de autoriteiten het aanbod van internationale steun. In andere landen werd humanitaire hulp aan IDP’s dan weer gehinderd door onveiligheid en het doelbewust aanvallen van de hulpverleners. De mechanismen voor internationale hulp verbeterden het afgelopen jaar, maar er is nog veel werk aan de winkel om de bijstand af te stemmen op de lokale noden.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.