Thaise jongens leren anders naar vrouwen kijken

Vrouwen zijn vaak het slachtoffer van misbruik in
Thailand. Veel heeft te maken met het beeld dat mannen er van vrouwen
hebben. Met een bewustmakingproject probeert World Vision Thailand daar iets
aan te veranderen.

Vroeger vroeg ik me vaak af waarom er in onze maatschappij steeds meer
gevallen van seksueel misbruik voorkomen zegt de negentienjarige Therapong
Thongkrathok. Hier heb ik geleerd dat wij mannen de grootste
verantwoordelijkheid voor het probleem dragen, en dat we dus bij machte zijn
er iets aan te doen. Therapong is een van de driehonderd jonge mannelijke
deelnemers aan het seminarie over de bestrijding van de uitbuiting van
meisjes en vrouwen dat vorige week in Bangkok plaatsvond. Het initiatief
ligt in het verlengde van de nationale conferentie voor meisjes die World
Vision Thailand in 2001 organiseerde.


Vorig jaar registreerde de Thaise politie bijna vierduizend gevallen van
verkrachting. Meer dan 2.500 mannen werden in verband daarmee gearresteerd.
Ook andere vormen van misbruik nemen toe. Vooral het groeiende aandeel jonge
daders baart zorgen. Experts wijten het fenomeen mede aan de snelle
veranderingen in de Thaise maatschappij: de familiestructuren worden losser,
door de verstedelijking vermindert de sociale controle en jongeren zien de
kans hun grenzen te verleggen op het vlak van levensstijl, gezondheid en
seks. Somphong Chitradub, directeur van het Opleidingsinstituut voor
kansarme jongeren aan de Chulalongkorn University, vreest dat de Thaise
jongeren nu opgroeien in een samenleving die makkelijk aanzet tot
wangedrag. Materialistische waarden, drugs en seks vormen volgens Somphong
een gevaarlijk kluwen. Daardoor wordt ook de bestrijding van het probleem
complexer.

Met het seminarie van vorige week werd alvast een stap in de goede richting
gezet. In kleine discussiegroepen werden de jongens bewustgemaakt van de
problemen die meisjes en jonge vrouwen kunnen ondervinden, zoals seksueel
misbruik door familieleden, kindermishandeling, kinderarbeid en uitbuiting.
Verder werd ook getracht het vrouwbeeld dat in de Thaise maatschappij leeft
te corrigeren. Veel Thaise jongens en mannen worden immers beïnvloed door
het vrouwbeeld dat films, soaps, computerspelletjes en reclame hun
voorschotelen. Vrouwen blijken daarin louter lustobjecten die een agressieve
aanpak van de man best waarderen en vaak zelfs met een gelukkig huwelijk
belonen. Maar ook binnen de traditionele opvoeding leidt de socialisering
van man en vrouw tot misverstanden: goede mannen dienen altijd leiders te
zijn, terwijl vrouwen enkel geschikt zijn om te volgen en lustobject te
wezen. Zelfs bij verkrachtingen worden de slachtoffers vaak beschuldigd van
uitlokking of instemming.

Aan het einde van het seminarie riepen de deelnemers onder meer op tot de
oprichting van vluchthuizen voor misbruikte meisjes en vrouwen, strengere
maatregelen tegen seksuele uitbuiting en een beter doordachte seksuele
voorlichting vanaf de basisschool. De Thaise premier Thaksin Shinawatra
kreeg twaalf richtlijnen voorgelegd. De jongens werden ook aangemoedigd hun
nieuwe inzichten in de praktijk om te zetten, en door te geven aan vrienden
en klasgenoten. Therapong heeft zelfs plannen om regionale en nationale
bewustmakingscampagnes op te zetten. Volgens hem is het niet genoeg om zelf
te weten: wij moeten de boodschap ook doorgeven aan andere mannen, vrienden
en familieleden.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2828   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2828  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.