Traditionele gewassen kunnen alle hongerlijders voeden

In het noorden en het noordwesten van Zambia
zitten boeren op een overschot van 300.000 ton maniok, genoeg om alle 3
miljoen Zambianen die de komende maanden door de honger bedreigd worden te
voeden tot ze zelf hun nieuwe oogst kunnen binnenhalen. Dat zegt Mundia
Sikatana, de Zambiaanse minister van Landbouw. De Zambiaanse regering vindt
dat de internationale hulpverleners te weinig oog hebben voor dergelijke
producten die lokaal kunnen worden aangekocht. Kerkelijke en andere
niet-gouvernementele organisaties hebben al een initiatief opgestart om
voedsel in het noorden van het land aan te kopen en naar de hongergebieden
in het zuiden te sturen.


Zambia wordt samen met Zimbabwe en Malawi het hardst getroffen door de
voedselcrisis die in heel Zuid-Afrika zeker 15 miljoen mensen bedreigt, en
toch blijft de massale voedselhulp waarmee de internationale gemeenschap
een catastrofe tracht te voorkomen er kritiek losmaken. Vorig jaar schopte
de regering de VS tegen de schenen door geen transgene maïs binnen te
laten, en nu verwijten de Zambiaanse overheid en sommige wetenschappers het
Wereldvoedselprogramma de hongerlijdende bevolking voedsel op te dringen
dat ze niet kennen terwijl er in het noorden van het land grote
overschotten aan gewassen als maniok zijn die niet in de hongergebieden raken.

We hebben een overvloed aan traditionele voedselgewassen, zegt minister
Sikatana. Ik begrijp die maïs-manie niet - in sommige van onze provincies
wordt traditioneel zelfs geen maïs geteeld. Volgens Sikatana staren veel
Zambianen zich blind op maïs - ze denken meteen dat ze van honger zullen
omkomen als er een te klein aanbod is van dat ene voedingsmiddel. De
minister provoceert - hij weet ook dat het Wereldvoedselprogramma (WFP) en
de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) schatten dat 3 miljoen
Zambianen honger zullen lijden als er niet genoeg voedselhulp wordt
aangevoerd naar de getroffen streken. Tot maart is er daarvoor 224.000 ton
graan nodig, zeggen de hulporganisaties.

Maar moet dat maïs zijn? Een medewerker van het WFP die niet genoemd wil
worden zegt dat de bevolking in zuidelijk Afrika de donoren in de eerste
plaats om maïs vraagt omdat dat in de regio nu eenmaal het belangrijkste
voedingsmiddel is. Andere graansoorten aanvoeren, zoals bijvoorbeeld tarwe,
zou betekenen dat de ontvangers ook nog moeten leren hoe ze die soorten
moeten koken - een bezigheid waarvoor in noodsituaties geen tijd en
mankracht kan worden vrijgemaakt.

Maar volgens Charles Banda, een agronoom uit Lusaka, voeren de donoren
simpelweg maïs aan omdat dat gewas door de boeren in de rijke landen wordt
geproduceerd. Door hun voorraden op te kopen houden de overheden al die
boeren aan de slag. Banda vindt dat de Zambianen er goed aan zouden doen
terug te keren naar traditionele Afrikaanse teelten als gierst, sorghum en
maniok. Die zijn beter aangepast aan de Afrikaanse bodems en
weersomstandigheden.

Minister Sikatana maakt zich sterk dat de traditionele gewassen zelfs de
huidige hongercrisis kunnen oplossen. Het cijfer van de 300.000 ton maniok
die volgens hem in het noorden van het land liggen te huilen om kopers
heeft hij van de Nationale Vereniging van Boeren en Kleinschalige
Landbouwers. De minister geeft ook nog mee dat 30 procent van de Zambiaanse
bevolking nog altijd maniok als belangrijkste voedingsmiddel gebruikt. Als
we erin slagen maniok aan te kopen om te honger te bestrijden, winnen we
niet alleen deze strijd maar krijgen de Zambiaanse boeren ook de kans
volgend seizoen nog meer voedsel te produceren, zegt Sikatana.

Richard Ragan, de permanente vertegenwoordiger van het WFP in Zambia, gaf
onlangs op een vergadering van donoren in Lusaka toe dat de regering zijn
organisatie had gevraagd meer voedselhulp in Zambia zelf aan te kopen. Maar
volgens Ragan zijn er regels die het WFP daarvan weerhouden. Sikatana zegt
dat de Zambiaanse regering er wel al in geslaagd is sommige donorlanden te
overtuigen - aan hun bijdragen is nu de voorwaarde verbonden dat het geld
gebruikt wordt om lokaal voedsel aan te kopen.

Een negentigtal kerkelijke organisaties en ngo’s hebben een alliantie
gevormd die ook geld bijeen wil brengen om maniok uit het noorden naar de
hongergebieden in het zuiden te brengen, in afwachting van een overeenkomst
tussen de regering en het WFP.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.