Transgene gewassen bedreigen flora en fauna

Genetisch gewijzigde gewassen zorgen voor een
verarming van ecosystemen, zo blijkt uit drie onafhankelijke Britse studies.
De studies kunnen gevolgen hebben voor Europese verordeningen inzake
transgene gewassen.


Een groep onafhankelijke onderzoekers, samengesteld uit het Centrum voor
Ecologie en Hydrologie, Rothamsted Research en het Schotse
Onderzoeksinstituut voor Gewassen, heeft gedurende drie jaar de impact van
genetisch gewijzigde gewassen op de plaatselijke flora en fauna onderzocht.
De onderzoekers vergeleken velden met traditionele maïs, bieten en koolzaad
met hun genetisch gewijzigde tegenhangers.

Uit de studies bleek dat conventioneel geteelde bieten en koolzaad beter
waren voor verschillende groepen van dieren en planten, en voor het
ecologisch evenwicht in het algemeen, dan hun genetisch gewijzigde
tegenhangers. In het geval van maïs rees er twijfel over de
onderzoeksresultaten.

Een eerste bevinding: de conventionele teeltwijze trok meer bijen en
vlinders aan omdat de gewassen omringd werden door onkruid. Onkruid is
belangrijk om de diversiteit van flora en fauna te verzekeren. Het
uitsluiten ervan leidt tot een ecologische verarming. Door een doorgedreven
eliminering van alles behalve het oogstgewas, wordt immers de habitat van
een aantal insecten en vogels, en daardoor ook onrechtstreeks van andere
diersoorten, bedreigd. Genetisch gewijzigde gewassen zijn een recente
ontwikkeling in die tendens tot doorgedreven selectie en eliminatie.

Deze bevinding bleek echter niet hard te maken in de vergelijking tussen
genetisch gewijzigde maïs en zijn conventionele tegenhanger. De transgene
maïs was volgens de studie immers beter voor flora en fauna dan de
conventionele teelt. Dat kan verklaard worden door het gebruik van een
dodelijke insectverdelger, Atrazine, bij de conventionele maïs. Dit product
werd vorige week in heel Europa verboden als verdelger, precies omdat het
een drastisch ecologisch impact heeft. In de studie van de wetenschappers
werd de genetisch gewijzigde maïs dus vergeleken met een teelt die niet
langer toegelaten wordt. Dat maakt nieuwe studies noodzakelijk.

De resultaten van deze studies werden overgedragen aan de officiële
Adviescommissie inzake Milieustudies (ACRE). Zij zal op haar beurt de Britse
regering adviseren over het al dan niet toelaten van transgene teelten.
Geen enkel genetisch gewijzigd gewas kan gezaaid worden zonder gereguleerde
toelating, en die kan zeker niet verwacht worden voor volgende lente, zo
luidt een verklaring van het Britse Departement voor Milieu, Voeding en
Landelijke Zaken.

De studies zullen niet alleen een impact hebben op de mogelijkheden van
transgene gewassen in Groot-Brittanië. Volgens de Europese wetgeving moeten
beslissingen inzake genetisch gewijzigde gewassen gebaseerd zijn op
onderzoeksresultaten voor elk afzonderlijk gewas. Elke beslissing moet
bovendien collectief door alle deelstaten genomen worden. Het ziet er dus
naar uit dat deze studies, uitgevoerd onder toezicht van de
Wetenschappelijke Sturingscommissie, de pleitbezorgers van genetisch
gewijzigde teeltgewassen de wind uit de zeilen nemen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.