Vetorecht dreigt landen buiten de VN te houden

Het gebruik van vetorecht om landen lidmaatschap van de Verenigde Naties te ontzeggen, iets wat in de tijd van de Koude Oorlog geregeld gebeurde, dreigt een comeback te maken nu Rusland probeert Kosovo uit de VN te weren.
De Verenigde Staten zullen naar verwachting nog deze maand een resolutie presenteren in de Veiligheidsraad die VN-lidmaatschap voor Kosovo, een voormalige provincie van het uiteengevallen Joegoslavië en nu een autonome provincie van Servië, mogelijk maakt. Rusland dreigt echter zijn vetorecht te gebruiken om toetreding van Kosovo te voorkomen.

De Verenigde Staten willen dat de VN zo snel mogelijk actie ondernemen met betrekking tot Kosovo, maar Rusland, een trouwe bondgenoot van Servië, wil dat het plan uitgesteld wordt. Moskou is tegen de afscheiding van Kosovo van Servië.
Problemen die in het voormalige Joegoslavië spelen, kunnen zich in soortgelijke vorm ook aandienen in Irak, als dat land opgedeeld zou worden in drie staten, bevolkt door sjiieten, soennieten en Koerden. Of in andere potentiële natiestaten aan de politieke horizon, zoals de Westelijke Sahara, de Moldavische provincie Trans-Nistrië en de Georgische provincie Zuid-Ossetië, zeggen VN-diplomaten. Al deze kwesties kunnen vroeg of laat tot politieke confrontaties leiden tussen de VS en Rusland in de Verenigde Naties, vooral daar waar het erkenning door de VN betreft.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov probeerde de afgelopen tijd de kwestie Kosovo op de lange baan te schuiven door de aandacht te vestigen op een andere kwestie: Waarom niet eerst het probleem met de Westelijke Sahara oplossen? Over de Westelijke Sahara is al lange tijd een dispuut gaande waarbij de VN Marokko steunen tegen de Polisario, een guerrillabeweging die een onafhankelijke staat in Noord-Afrika wil.
Tijdens de hoogtijdagen van de Koude Oorlog in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, gebruikten beide grootmachten hun vetorecht in de Veiligheidsraad op arrogante en meestal ongerechtvaardigde wijze. Om politieke redenen en om de eigen nationale belangen te beschermen, werden landen buiten de VN gehouden.
De Verenigde Staten sloten landen buiten die gezien werden als bondgenoten van de toenmalige Sovjet Unie, en de Russen deden hetzelfde met ‘vrienden’ van de VS en andere Westerse landen zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, de twee andere lidstaten met vetorecht in de Veiligheidsraad.
De Sovjet Unie blokkeerde op die manier tot minstens zes maal toe toetreding van Italië tot de VN en tot vier maal toe de toetreding van Japan. De Verenigde Staten spraken zeven maal hun veto uit tegen toetreding van Vietnam en eenmaal tegen Angola, allebei landen die politieke of militaire banden hadden met de Sovjet Unie.
De Russische dreiging met een veto tegen toetreding van Kosovo is echter niet in alle opzichten te vergelijken met tactieken uit tijd van de Koude Oorlog, reageert Stepen Zunes, professor politicologie aan de Universiteit van San Francisco.
“Kosovo is een uniek geval”, zegt hij. Anders dan bij de meeste landen die wilden toetreden tot de VN, zijn er maar weinig landen die Kosovo erkennen als een onafhankelijke natie. “Ondanks het feit dat een stevige meerderheid in het land onafhankelijkheid wil en de recente geschiedenis van vervolging door de Serviërs, wordt Kosovo door de internationale gemeenschap al lange tijd gezien als een onderdeel van Servië”, zegt Zunes.
De Russen en Chinezen, die allebei hun eigen onrustige minderheden kennen, zijn bang voor een precedent als de Verenigde Naties een afscheidingsbeweging erkennen, zegt Zunes.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.