VN benadrukken belang van plattelandsontwikkeling voor wereldwijde armoedebestrijding

Een steeds kleiner aandeel van de officiële
ontwikkelingshulp gaat naar landbouw en de plattelandssector. Dat moet
anders, want plattelandsontwikkeling is onmisbaar in de strijd tegen
extreme armoede en honger. Dat zeggen Lennart Båge, hoofd van het
Internationaal Fonds voor Plattelandsontwikkeling (IFAD) van de Verenigde
Naties, en secretaris-generaal voor de VN Kofi Annan. Ze deden hun
uitspraken ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van het fonds.


Plattelandsarmen hebben nood aan verbeterde markttoegang en hervorming van
plattelandsinstellingen. Daarover waren de deelnemers aan de jaarlijkse
bijeenkomst van IFAD gisteren en eergisteren het eens. De maatregelen zijn
nodig omdat de meerderheid van de plattelandsarmen voor hun overleven van
landbouw afhangt. In sub-Sahara Afrika bijvoorbeeld, werkt 65 tot 80
procent van de arbeiders in de landbouw.

De IFAD-bijeenkomst had bijzondere aandacht voor de cruciale rol van
vrouwen en inheemse volkeren in plattelandsontwikkeling. Van de 900 miljoen
plattelandsarmen op de wereld zijn zeventig procent vrouwen, en de
meerderheid van de 300 miljoen inheemsen is arm.

We moeten meer doen dan acute voedselcrisissen verlichten, zei Kofi Annan
tijdens de openingsspeech. We moeten blijven werken aan de onderliggende
factoren die maken dat kwetsbaarheid blijft bestaan en dat hongersnoden
blijven optreden. Annan riep op tot structurele veranderingen op het
platteland die de plaatselijke armen in staat stellen hun lot in eigen
handen te nemen. Naast investeringen voor sociale vooruitgang moeten er
volgens hem ook geld en maatregelen komen die de productiviteit opdrijven.
Annan benadrukte ook de impact van aids en HIV op
plattelandsgemeenschappen, vooral in Afrika. Daarom moet voedselhulp en
nieuwe landbouwtechnieken, die bijvoorbeeld rekening houden met afgenomen
arbeidskracht, gecombineerd worden met de behandeling en preventie van aids.

In scherpe tegenstelling met het belang van plattelandsontwikkeling, staat
de waarneming dat het aandeel van officiële ontwikkelingshulp dat naar de
sector gaat tussen 1988 en 1999 op bijna de helft terugviel. Vandaag gaat
maar twaalf procent van de hulp naar landbouw, tegenover twintig procent in
late jaren tachtig. Herstel van dit onevenwicht is essentieel om het
aandeel mensen dat in extreme armoede en honger leeft tegen 2015 te
halveren, zoals overeengekomen in de ‘millennium ontwikkelingsdoelen’ die
in een speciale VN-sessie in 2000 werden overeengekomen, zegt
IFAD-voorzitter Båge.

Hij en Annan zijn opgelucht dat donorlanden zich houden aan de engagementen
die ze aangingen op de internationale conferentie over financiering en
ontwikkeling, vorig jaar in Monterrey. Daardoor kan IFAD haar investeringen
in plattelandsontwikkelingsprojecten gedurende de volgende drie jaar met
een kwart laten toenemen. Båge toont zich optimistisch dat het zo mogelijk
zal zijn om de armoede tegen 2015 inderdaad te halveren.

+http://www.ifad.org/events/gc/26/index.h

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.