Voetballen en borden in ruil voor olie

De Italiaanse oliemaatschappij Agip Oil heeft zes
indianengemeenschappen in het noordoosten van Ecuador vorig jaar voetballen,
borden, enkele honderden kilogram levensmiddelen, geneesmiddelen en radio’s
beloofd in ruil voor het recht op hun grondgebied proefboringen te
verrichten, een boorplatform op te trekken en een pijplijn aan te leggen om
de eventueel gevonden olie te transporteren. De Ecuadoraanse
milieuorganisatie Acción Ecológica vindt dat de overeenkomst de draak
steekt met de collectieve rechten van de inheemse gemeenschappen en hun
toekomst in gevaar brengt. Volgens Acción Ecológica moet de overheid
verhinderen dat er nog dergelijke overeenkomsten worden gesloten.


Het contract waarover Acción Ecológica zich boos maakt, werd in maart van
vorig jaar ondertekend tussen Agip Oil en zes groepen Huaorani’s, een
inheems volk van zo’n 2.700 leden dat in een 670.000 hectare groot gebied
tussen de rivieren de Napo en de Curaray in de noordoostelijke provincie
Pastaza leeft. De Huaorani’s doen op wisselende plaatsen in het oerwoud aan
landbouw, en leven verder van de jacht en de visvangst.

In het contract dat Agip sloot met de zes gemeenschappen en de Natie van de
Huaorani’s - het centrale bestuur van het inheemse volk - belooft de
Italiaanse onderneming elk van de zes groepen 50 kilogram rijst en suiker,
twee emmers vet, een zak zout, een scheidsrechterfluitje en twee voetabllen,
15 borden, 15 kopjes en een kast met medicijnen ter waarde van 200 dollar,
alles in één keer geleverd. Daarnaast verbindt Agip zich ertoe een cursus te
organiseren om in de gemeenschappen gezondheidswerkers op te leiden. Elke
groep heeft verder ook recht op 3.500 dollar om een schooltje te bouwen, en
op een radio met een batterij en een zonnepaneel.

In de overeenkomst wordt de mogelijkheid van een heronderhandeling open
gelaten voor het geval dat er exploiteerbare olievoorraden worden
aangetroffen in de ondergrond van het Huaoranigebied. Maar toch klaagt
Ivonne Ramos, de directeur van Acción Ecológica, dat de Ecuadoraanse
regering niets onderneemt tegen contracten die zo duidelijk misbruik maken
van de onwetendheid bij de inheemse bevolking. Dit is maar één voorbeeld,
zegt Ramos, andere oliemaatschappijen hebben gelijkaardige overeenkomsten
gesloten die de steun genieten van het ministerie van Energie en Mijnen.

Het contract met de Huaorani’s vermeldt dat Agip Oil van de Ecuadoraanse
staat het recht heeft gekregen naar olie te zoeken en olie te winnen in vak
10, een gebied dat binnen de erkende grenzen van het Huaoraniterritorium
valt. Volgens Miguel Lluco, de coördinator van de inheemse
Pachakutik-beweging, maakt dat duidelijk dat de regering en Agip de grondwet
en conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie hebben overtreden.
De conventie, die onder impuls van Lluco door Ecuador werd geratificeerd,
stelt dat inheemse volken op voorhand moeten geconsulteerd worden over
initiatieven op hun grondgebied, en dat ze moeten kunnen participeren in
alle beslissingen over de exploitatie van de plaatselijke grondstoffen.

De tekst vermeldt ook dat de Huaorani’s hun verantwoordelijkheid erkennen
en aanvaarden voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en voor het
voorkomen van ongevallen, schade aan derden en aan het milieu. Op die
manier schuiven de vervuilers van het Amazonewoud hun verantwoordelijkheid
af op de slachtoffers van die vervuiling, vindt Lluco.

De Huaorani’s zijn een veel makkelijkere prooi voor aardoliebedrijven dan de
bevolking van twee andere noordoostelijke provincies, Sucumbíos and
Orellana. Daar werden de voorbije twee weken boorputten bezet en wegen
geblokkeerd om het consortium OCP Limited te dwingen 10 miljoen dollar te
investeren in sociale programma’s in de streek. OCP wil een pijplijn
aanleggen om de olie uit het gebied weg te halen, en dat project dreigt ten
koste te gaan van de natuur en van de mensen die van het woud leven. De
investeringen zouden als compensatie daarvoor moeten gelden. Door de
protestacties en de stillegging van 10 olievelden en een raffinaderij,
konden per dag maar 38.000 vaten olie de streek verlaten, tegen 230.000
vaten normaal. (288).

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2797   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2797  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.