Wereldbank investeert recordbedrag in steenkool

De Wereldbank heeft een recordbedrag geïnvesteerd in steenkool en andere fossiele brandstoffen, blijkt uit recente cijfers. De hervorming van het investeringsbeleid van de bank was daarom opnieuw een heet hangijzer tijdens de jaarvergadering, afgelopen weekend.
De bank leende 2,4 miljard euro aan steenkoolprojecten, een kwart van alle leningen op het gebied van energie. Als een transmissieproject bedoeld om kolencentrales aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk in India wordt meegerekend, stijgt het bedrag tot 3,1 miljard euro, blijkt uit een analyse van het niet-gouvernementele Bank Information Center (BIC).
Het hogere totaal betekent dat leningen voor steenkoolprojecten stegen met 356 procent ten opzicht van het fiscale jaar 2009. De stijging wordt vooral veroorzaakt door lening die in juni werd verstrekt voor de bouw van een centrale met een capaciteit van 4800 megawatt in Zuid-Afrika. De bank investeerde 2,1 miljard euro in het project van de Zuid-Afrikaanse elektriciteitsproductent Eskom.
Het BIC merkt echter ook op dat uit cijfers van de bank blijkt dat er een recordbedrag van 2,4 miljard euro is geïnvesteerd in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Tegenstrijdig


Veel niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en activisten - en sommige regeringen - zijn echter niet gelukkig met het gemengde en soms tegenstrijdige beleid dat blijkt uit deze cijfers. Ze vinden dat de Wereldbank een sleutelrol moet spelen in het stimuleren van schone energie.
In antwoord op de kritiek is de bank bezig met een herziening van de investeringsstrategie op het gebied van energie. Een concept van de deze herziening moet begin volgend jaar af zijn. De definitieve versie zal dan naar verwachting volgen in het midden van het jaar.
De nieuwe strategie moet een juist evenwicht vinden tussen de toenemende energiebehoefte in arme landen en de gevolgen van de door de bank gefinancierde projecten voor de lokale bevolking, de leefomgeving en het klimaat.
Een veelbesproken rapport over deze gevolgen verscheen vorige maand. Die studie van de Independent Evaluation Group (IEG) concludeerde dat het waarborg- en duurzaamheidsbeleid, bedoeld om de bank te helpen negatieve gevolgen voor mens en milieu te beperken, grotendeels effectief is geweest. Desondanks moet er extra aandacht komen voor sociale en milieurisico’s van projecten, zegt de IEG.
De lening aan Eskom voor de steenkolencentrale in Zuid-Afrika wordt door veel groepen gezien als een project met “zeer sterke impact” op de omgeving. De Verenigde Staten en diverse andere landen onthielden zich van stemming over de lening, omdat ze bezorgd waren over de mogelijke negatieve gevolgen ervan: de uitstoot van schadelijke stoffen door de verbranding van kolen, een gebrek aan invloed op de energietoegang in zuidelijk Afrika en water- en luchtvervuiling. Ook bestond er zorg dat de terugbetaling van de lening de Zuid-Afrikaanse munt kan verzwakken.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.