Wereldhandelsorganisatie veroordeelt Europees landbouwbeleid

De protectionistische landbouwpolitiek van de
Europese Unie belemmert de ontwikkeling van de landbouw in de
ontwikkelingslanden. Dat stelden verschillende lidstaten van de
Wereldhandelsorganisatie (WHO) vorige week in een harde kritiek op het
Europese beleid. Zonder die handelsbelemmeringen zou landbouw een
belangrijk middel tot economische groei kunnen zijn in de arme landen,
luidde de conclusie.


De kritiek kwam er tijdens discussies binnen de WHO rond de overeenstemming
van het EU handelsbeleid met de regels van de WHO. Binnen de organisatie
wordt het handelsbeleid regelmatig geëvalueerd via rapporten van de
verschillende landen en het secretariaat van de WHO. De 114 lidstaten
bediscussiëren die rapporten in sessies die meestal door hoge delegaties
van de landen worden bijgewoond. De grootste kritiek kwam er op de hoge
invoerrechten van de EU voor textiel en kleding.

De delegatie van Zuid-Afrika benadrukte dat twee derde van de arme
bevolking in de ontwikkelingslanden voor hun levensonderhoud afhankelijk is
van landbouw. In de EU is dat slechts vijf procent van de bevolking. Toch
voorziet het handelsbeleid van de EU miljarden dollars aan binnenlandse
steun en exportsubsidies, en extreem hoge invoertarieven om grote boeren te
beschermen. In 2000 spendeerde de EU 40 miljard euro aan zijn
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP), dat is 43.9 procent van het totale
EU budget.

Dat beleid bleef het voorbije decennium onveranderd, ook toen landbouw deel
ging uitmaken van het systeem van de Wereldhandelsorganisatie na de Uruguay
ronde in 1995. Australië merkte op dat Europa sinds 1995 zelfs minder
voedingsproducten invoert dan voorheen. Canada, net als Australië één van
de grootste uitvoerders van landbouwproducten, stelde dat het de voorbije
jaren minder kon uitvoeren naar de EU. De Latijns-Amerikaanse landen
beaamden dit.

De landen toonden wel hun goedkeuring voor de hervormingen in de
landbouwpolitiek die de EU nu wil doorvoeren. Het plan, dat nog
bediscussieerd wordt door de ministers van de 15 lidstaten, wil de steun
verplaatsen naar individuele boeren. Het lijkt een positieve stap naar
minder marktverstorende steun, aldus Canada. Maar Australië was minder
optimistisch. Het land betreurt dat de hervormingen enkel de steun aan
boeren betreft, en niet de exportsubsidies en invoertarieven. Ook
Argentinië noemde die maatregelen zeer lauw omdat ze de subsidies niet
afschaffen, enkel heroriënteren. Wat kleding en textiel betreft heeft de
EU sinds 1990 slechts 20 procent van de invoerbeperkingen afgeschaft, de
andere 80 procent is uitgesteld tot eind 2004, stelde de delegatie uit
India. Ook China dat pas vorig jaar is toegetreden tot de WHO en zelf nog
een overgangsregeling hanteert, viel de kritiek bij. Na zeven jaar zijn
nog steeds 222 van de 303 beperkingen in deze sector in voege.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.