Werk maakt gelukkig, zegt ILO

Werk maakt mensen gelukkig, tolerant en bevordert groei en ontwikkeling. Dat stelt de Internationale Arbeidsorganisatie ILO in het rapport ‘Economic Security for a Better World’. Niet het bedrag op het loonbriefje is volgens het rapport doorslaggevend voor de graad van economische zekerheid. Belangrijker is dat mensen een vaste job hebben op maat hun mogelijkheden en dat het verschil tussen hoge en lage inkomens in hun land niet te groot is.

Het rapport vroeg 48.000 mensen in 15 landen hoe gelukkig ze zijn en hoe zeker ze zich op economisch vlak voelen. België was er niet bij. Uit de peiling blijkt dat slechts acht procent van de wereldbevolking in een land woont met overwegend tevreden werknemers. Driekwart van de mensen kampt met onzekerheden die volgens het ILO bijdragen tot “een wereld van angst en woede”.

De rijke industrielanden behoren tot wat het rapport de “trendsetters”
noemt: landen met een goede beleid inzake arbeid en met sociale instellingen, alsook een tevreden bevolking. Daarnaast onderscheidt de studie “pragmatische landen” (een minder goed beleid, maar tevreden werknemers), “conventionalisten” (landen met de nodige instellingen maar een ontevreden arbeidsbevolking) en “landen waar werk aan de winkel is”. In die laatste groep zijn zowel de politiek, de sociale zekerheid als de gerapporteerde werktevredenheid ondermaats.

Geluk wordt niet in de eerste plaats bepaald door het aantal cijfers voor de komma op het loonbriefje, zo blijkt. Belangrijker is dat het inkomen ook voor de toekomst verzekerd is en dat het verschil tussen de hoogste en de laagste lonen niet te groot is. Dat betekent dat sommige landen met een gemiddeld lager inkomen werknemers hebben die meer tevreden zijn dan hun collega’s in welvarendere landen. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld, ligt het gemiddelde inkomen hoger dan in Zuidoost-Azië. Toch scoren de Aziaten hoger inzake economische zekerheid. Dat komt omdat Latijns-Amerikanen meer wakker liggen over het behoud van hun job in de toekomst.

Het rapport stelt ook vast dat mensen met een hoge opleiding of gespecialiseerde beroepservaring kunnen lijden aan “statusfrustratie” wanneer hun job niet beantwoordt aan hun capaciteiten of ambities. Het gevolg is een wijdverspreide ontevredenheid die een impact heeft op de manier waarop de mensen tegenover de samenleving aankijken. In Latijns-Amerika gaf meer dan de helft van de ondervraagden aan te kunnen leven met een niet democratisch verkozen regering, tenminste als die werkloosheid en onzekerheid op de arbeidsmarkt aanpakt.

De VN-organisatie stelt vast dat economische crisissen in tijden van globalisering vaker het gevolg worden van paniekreacties op de vrijgemaakte kapitaalmarkten. Een goede sociale zekerheid kan werknemers beschermen tegen werkloosheid en ziekte, maar niet tegen de grillen van internationale investeerders, zo stelt het rapport. De ILO raadt ontwikkelingslanden dan ook aan hun kapitaalmarkten niet te openen voor ze de sociale instellingen hebben om hun bevolking te beschermen tegen macro-economische groeipijnen. (ADR)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2793   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2793  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.