Zeventigtal Belgen in Mumbai

Vorig jaar waren het er bijna honderd, dit jaar gaat een zeventigtal Belgen uit vooral vakbonden en noordzuidorganisaties naar het Wereld Sociaal Forum, in de eerste plaats op zoek naar contacten en informatie over de thema’s waarmee ze zelf bezig zijn. Ook de Waalse toppolitici Elio di Rupo (PS) en Isabelle Durant (Ecolo) maken hun opwachting op het forum, net als enkele academici en individuele Belgen die het forum met een reis door India combineren. Voor vele thuisblijvende organisaties of actiegroepen is het antwoord kort maar veelbetekenend: “te duur”.Iets minder Belgen dit jaar op de vierde editie van de ‘hoogmis van de andersglobalisten’ die vrijdagavond start in het Indiase Mumbai. Maar dat is geen teken van een tanende belangstelling, vindt Koen Stuyck van de Vlaamse noordzuidkoepel 11.11.11. “De Mumbai-gangers komen grofweg uit de organisaties die vorig jaar al mensen naar het WSF in Porto Alegre stuurden, maar de delegaties zijn deze keer kleiner”, zegt hij. “Door de ervaring van eerdere fora weet men nu preciezer wie iets aan het forum heeft. De voorbije jaren werden ook vaak vrijwilligers meegenomen, als ‘inleefervaring’, en dat is dit jaar wat minder.”

De opmerking dat het nieuwe van het forum af zou zijn, roept bij Stuyck een hevige reactie op. “Natuurlijk is het nieuwe eraf. Maar van de Verenigde Naties toch ook? Daarmee ontken je de relevantie van het forum niet. Het is nog altijd een beweging in wording, en ze zal verder groeien.” Zelf zakt 11.11.11. met vier mensen af naar de Indiase metropool. De koepel organiseert mee workshops over de Tobintaks en de VN-conferentie over handel en ontwikkeling (UNCTAD).

‘Het contactennetwerk versterken’ en ‘deelnemen aan netwerkvergaderingen die in de marge van het forum plaatsvinden’, zijn veelgehoorde redenen om de trip te maken. Maar Belgen zijn ook betrokken bij een dertigtal workshops, met onderwerpen gaande van ‘boycot Bush’-acties over fair trade, Cuba, internationaal vrijwilligerswerk en gender tot de toekomst van het socialisme. Iedereen kijkt ook uit om informatie op te doen, in de eerste plaats in de eigen sector, en ‘erbij te zijn’.

“Gewoon al in Mumbai zijn en zien hoeveel werk er nog aan de winkel is, zal voor vele van onze mensen motiverend zijn”, denkt Annick De Ruyver van de christelijke vakbond ACV. Met dertig WSF-deelnemers sleept haar vakbond net als op het Europese Forum in Parijs in november 2003 de eer van ‘grootste Belgische delegatie’ in de wacht. Onder hen ook nationaal secretaris Pino Carlino. De Ruyver: “de regionale afdelingen en centrales hebben zelf beslist om naar Mumbai te gaan. Met de sterke delegatie wil het ACV duidelijk maken dat het echt wil deelnemen aan een nieuwe wereld, waarin niet de economie maar de mens centraal staat.”

Uit politieke hoek maken alleen Franstalige politici hun opwachting in India. De SP.A-jongeren, die dit soort thema’s van hun partij krijgt doorgeschoven, waren graag gegaan. Maar een klein budget en examens staken stokken in de wielen. Ook Groen! stuurt niemand, vanwege het budget. Van Ecolo gaat onder meer senator en oud-minister van verkeer Isabelle Durant, bij de PS gaat senator Pierre Galand en is partijvoorzitter en vice-voorzitter van de internationale socialisten Elio di Rupo al aan zijn derde WSF op rij toe. De verhouding tot de politiek is een precair onderwerp op het WSF, maar volgens de PS waren er dit jaar veel meer uitnodigingen naar politici. Di Rupo zou dit jaar ook weer als ‘gewone deelnemer’ gaan, maar op rondetafels is hij wel degelijk uitgenodigd als politicus, aldus het partijsecretariaat.

Vanuit de academische wereld gaan onder meer Erik Paredis van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Gent en Francine Mestrum van de Université Libre de Bruxelles, en natuurlijk François Houtart, professor-emeritus van de Université Catholique de Louvain en een van de twee Belgen die zitting hebben in de overkoepelende raad van het WSF. “Ik wil vooral zien in hoeverre de verschillende sociale bewegingen beter beginnen samen te werken aan concrete alternatieven en richtlijnen voor een andere mondialisering. Niet alles komt achteraf in documenten terecht, dus voor een totaalbeeld is het belangrijk ter plaatse te gaan. Ik moet dat helaas wel zelf financieren”, zegt Mestrum, die ook verbonden is aan attac Vlaanderen.

Nieuwkomer op het WSF is het samenwerkingsverband VODO, het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling. “Wij werken momenteel rond ‘ecologische schuld’ en veel internationale netwerken rond dat thema plannen tijdens of vlak na het WSF bijeenkomsten. Los van het feit dat het forum ook op zich interessant is, was dat voor ons het extra duwtje in de rug”, zegt medewerker Geert Fremout.

VODO wil het forum ook vertalen naar haar lidorganisaties. Ze denkt dan vooral aan de milieu- en vredesbeweging, waarvan zo goed als niemand zelf naar Mumbai vliegt. “Geen geld”, klinkt het droog bij Vrede vzw als verklaring. “Voor ons is het WSF absoluut geen prioriteit”, zegt Stef Boogaerts van de Bond Beter Leefmilieu. “De top van de milieubeweging is er wel van overtuigd dat het andersglobalisme ook voor hen belangrijk is, maar men kijkt hier veel kritischer naar het WSF dan in de noordzuidbeweging. Je moet niet naar ginder gaan om hier het andersglobalisme van de grond te krijgen. Europese koepels zoals Greenpeace gaan natuurlijk wel, maar bijvoorbeeld van de Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie gaat ook niemand. En als er ergens andersglobalisten in België zijn, dan zitten ze misschien wel daar.”

Toch gaan niet alleen vertegenwoordigers van organisaties naar het forum, er lopen ook Belgen rond die uit eigen interesse een kijkje nemen. Of ineens meehelpen met de plaatselijke organisatie, zoals een zekere Peter en Liesbet uit Herentals die in India aan het reizen waren. Dankzij hen werd Frank Slegers tot zijn verrassing in het Nederlands geholpen bij zijn inschrijving. Zelf is Slegers lid van Europese Marsen tegen werkloosheid bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en in Mumbai op zoek naar contacten met de beweging van de ‘dalits’, de naam waarmee de Indiase kastelozen naar zichzelf verwijzen.

“Als ik reis wil ik graag de plaatselijke problematiek leren kennen, en zo’n WSF is daar ideaal voor”, vindt een andere langskomende Belg, Stijn De Cauwer. Hij nam eerder deel aan verschillende andersglobalistische betogingen en bezocht het Aziatisch Sociaal Forum in Hyderabad en het Kerala Sociaal Forum. In Mumbai gaat hij de Gentse actiegroep For Mother Earth helpen met hun infostand.

De Belgen die al in Mumbai zijn, valt het vooral op dat het WSF in het straatbeeld zo goed als afwezig is, en dat de meeste inwoners van de miljoenenstad geen benul hebben van het forum. Een groot verschil met het veel kleinere Porto Alegre van de drie vorige edities, waar de hele stad in het teken stond van ‘Een andere wereld is mogelijk’.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.