Anke
De Malsche
MO*wereldbloggers

Anke De Malsche studeerde Gender en Diversiteit aan de UGent en bekijkt de wereld vanuit een intersectionele bril. In 2018 reisde ze met het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) naar Oeganda om onderzoek te doen naar seksuele en reproductieve rechten. Daarnaast is ze actief bij het Gender en Mensenrechten team van Amnesty International.

alle artikels van Anke De Malsche