Boer in Senegal
Halewijn
Timmerman
MO*wereldbloggers

Halewijn is boer in Senegal in de informele economie en mede-oprichter van EFAST — Entreprise Ferme Agricole Sagna et Timmerman-. Hij is 29 jaar en afkomstig uit België, studeerde af als Bachelor in het Sociaal-Cultureel Werk, Bachelor-na-bachelor in de Internationale Samenwerking Noord-Zuid en Master in de Vergelijkende en Internationale Politiek. Hij had het voorrecht om als jongste zoon opgenomen te worden in zijn Senegalese familie en te werken in Kaolack. Hij liep stage bij een lokale Niet-Gouvernementele Organisaties en deed onderzoek naar microfinanciering. Hiervoor richtte hij een eigen micro-onderneming op in de avicultuur. Hij deed er eveneens onderzoek naar Generalized trust in de Senegalese samenleving en verdiepte zich in de lokale taal ‘Wolof’ die hij inmiddels als gastdocent doceert aan studenten van de UCLL. Hij coördineerde de haalbaarheidsstudie en de implementatie van de organisatie ‘Ondernemers Zonder Grenzen’ in Senegal. Een organisatie, geacrediteerd door UNCCD, die bossen aanplant in de Sahel-regio tegen verwoestijng en in strijd tegen de klimaatopwarming. 

LinkedIn
Facebook

alle artikels van Halewijn Timmerman