Medewerker van Wervel en auteur van verschillende boeken
Luc
Vankrunkelsven
MO*wereldbloggers

Luc Vankrunkelsven is medewerker van Wervel, ambassadeur van Grootouders voor het klimaat en brengt jaarlijks verslag uit van zijn tournées in Brazilië. Als Wereldblogger schrijft hij over alternatieve landbouw, de vernietiging van ecosystemen en de verdringing van de kleinschalige, familiale landbouw.

Luc is ook auteur van:

  • ‘Voeding verknipt’ (2014) 
  • ‘Vergetenen, wees mijn gemeenschap’ (2016)
  • ‘Oases. Grond-kracht voor een nieuwe lente’ (2016)
  • ‘De kikker die zich niet laat koken. Klimaat in beweging’ (2018)
  • ‘Voeten in Braziliaanse aarde’ (2020)
  • ‘Een wereld van verdoken slavernij’ (2020)
  • ‘Vernietiging en herstel’ (2022).

(Alle boeken werden ook vertaald naar het Portugees)

alle artikels van Luc Vankrunkelsven