Vrijwilligster bij Broederlijk Delen in Peru
Maxime
Degroote
MO*wereldbloggers
Sinds juli 2017 woont en werkt Maxime Degroote  in Peru. aanvankelijk als vrijwilligster voor Broederlijk Delen vormt ze een tijdlang een een brug tussen Broederlijk Delen in België en de organisaties die Broederlijk Delen steunt in de Andes. Nu werkt ze voor Catapa. Door gedurende een jaar verschillende partnerorganisaties in Cusco bij te staan, leert ze hun werk en ook de problematiek van Peru van heel dichtbij kennen. Die organisaties steunen voornamelijk boerengemeenschappen en inheemse groepen in mijngebieden, waar men te kampen krijgt met overexploitatie van grondstoffen en waar de ernstige gevolgen van klimaatsverandering duidelijk merkbaar zijn.
alle artikels van Maxime Degroote