Directeur van de vzw Forbidden Colours
Rémy
Bonny
MO*columnisten

Rémy Bonny is directeur van de vzw Forbidden Colours. Forbidden Colours is een fonds bij de Koning Boudewijnstichting dat in de hele EU werkt aan het stabieler en duurzamer maken van lhbti+organisaties. Daarnaast is het ook een belangengroep die opkomt voor die lhbti+gemeenschappen die als zondebok voor een autocratisch beleid worden aangeduid door overheden. Bonny specialiseerde zich de voorbije jaren in het monitoren van de oppositie tegen lhbti+rechten.

alle artikels van Rémy Bonny