Pesticiden gelinkt aan toename dodelijke darmkanker

Nieuws

Darmkanker is de derde meest voorkomende kanker wereldwijd

Pesticiden gelinkt aan toename dodelijke darmkanker

Pesticiden gelinkt aan toename dodelijke darmkanker
Pesticiden gelinkt aan toename dodelijke darmkanker

IPS

29 oktober 2018

Het gebruik van pesticiden is volgens een nieuwe studie verantwoordelijk voor een scherpe stijging van het aantal doden door darmkanker. Het is voor het eerst dat dit ook in een ontwikkelingsland werd aangetoond.

Chafer Machinery (CC BY 2.0)

Chafer Machinery (CC BY 2.0)​

Darmkanker is de derde meest voorkomende kanker wereldwijd. Deze kanker komt vaker voor in ontwikkelde landen, maar een paar landen in Latijns-Amerika, waaronder Argentinië, Brazilië en Uruguay blijken die ‘achterstand’ nu in te halen.

476 miljoen ton

Voor hun onderzoek hebben wetenschappers uit Brazilië, Duitsland en Groot-Brittannië het gebruik van pesticiden tussen 2000 en 2012 in Brazilië in kaart gebracht. Daarna hebben ze die resultaten vergeleken met het aantal sterfgevallen door darmkanker in dezelfde periode.

‘De resultaten van onze studie tonen een sterke link tussen pesticiden en mortaliteit door darmkanker en kunnen als zodanig niet genegeerd worden’

Ze zagen een algemene toename van darmkanker en een correlatie met de hoeveelheid pesticiden die in het land werden verkocht en gebruikt.

De onderzoekers analyseerden gegevens van het Braziliaanse Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Hulpbronnen en ontdekten dat in 2000 iets meer dan 162 miljoen ton pesticiden werd verkocht in Brazilië. Tegen 2012 was de omzet gestegen naar 476 miljoen ton.

In dezelfde periode blijkt, uit gegevens van het Ministerie van Volksgezondheid, dat het aantal sterfgevallen veroorzaakt door darmkanker gestegen is van 946.686 tot meer dan een miljoen, ondanks de vooruitgang in de opsporing en behandeling van deze kanker.

De onderzoekers concluderen dat pesticiden die worden gebruikt op Braziliaanse gewassen, het voedsel en water verontreinigen dat wordt geconsumeerd door mensen en vee.

Onveilig voedsel

“Verschillende onderzoeksgroepen hebben de afgelopen jaren hoge pesticideniveaus gemeld in moedermelk in het land”, zegt Vinicius Kannen, een patholoog aan de Universiteit van São Paulo en medeauteur van de studie. “Ook in rundermelk zijn testen van pesticide aangetroffen die de veiligheidsnormen in sommige Braziliaanse regio’s overschrijden.”

Kannen wijst ook op gegevens van het Braziliaanse Nationaal Gezondheidsagentschap. Daaruit bleek dat 20 procent van de voedselstalen die tussen 2013 en 2015 zijn geanalyseerd als onveilig voor menselijke consumptie werden gekwalificeerd. De oorzaak: te hoge concentraties pesticiden.

Verboden in Europa

Enkele epidemiologische studies hadden al gesuggereerd dat pesticiden het risico op darmkanker bij mensen en knaagdieren verhogen. Geen eerdere studie had een verband gevonden tussen de toename van het gebruik van pesticiden en de mortaliteitsgraad door darmkanker.

De enorme stijging van het gebruik van pesticiden in Brazilië is de afgelopen jaren bijzonder opvallend geweest.

“De resultaten van onze studie tonen een sterke link tussen pesticiden en mortaliteit door darmkanker en kunnen als zodanig niet genegeerd worden”, zegt coauteur Francis Martin van de School of Pharmacy and Biomedical Sciences aan de Universiteit van Central Lancashire.

“Het is nu van cruciaal belang om te bepalen of [blootstelling aan pesticiden] de potentie heeft om normale cellen in kankercellen om te zetten doordat ze werken als endocriene verstoorders of DNA beschadigen.”

Vergifpakket

De pesticidenmarkt heeft een waarde van ongeveer 10 miljard dollar per jaar in Brazilië, zo’n 20 procent van de wereldmarkt. Dit is deels te wijten aan een lakse wetgeving, vindt Larissa Bombardi, aardrijkskundige aan de universiteit van São Paulo. “Veel van de chemicaliën die in Brazilië worden gebruikt, worden slecht gecontroleerd en sommige zijn zo giftig dat ze in Europa zijn verboden”, zegt ze.

De enorme stijging van het gebruik van pesticiden in Brazilië is de afgelopen jaren bijzonder opvallend geweest. In 2017 gebruikten Braziliaanse boeren 540.000 ton actieve ingrediënten voor agrochemicaliën, 50 procent meer dan in 2010.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een controversieel wetsvoorstel voor de regulering van pesticiden in Brazilië. Het wetsvoorstel, door de tegenstanders “vergifpakket” genoemd, werd in juni door de kamer van afgevaardigden van Brazilië goedgekeurd en heeft tot doel om het goedkeurings- en herzieningsproces voor pesticiden op de Braziliaanse markt te versnellen. Momenteel duurt dat ongeveer 5 tot 8 jaar.

De studie werd eerder deze maand gepubliceerd in het tijdschrift Chemosphere.

Bron: Scidev.net