De rol van jonge mensen bij het redden van het klimaat

Verslag van het Youth in Landscapes Initiative op het Global Landscapes Forum

Afgelopen weekend is als resultaat van de COP21 een hoopgevend klimaatakkoord getekend in Le Bourget. Een week ervoor, toen de onderhandelingen nog bezig waren, vond in het centrum van Parijs het Global Landscapes Forum (GLF) plaats. Waar de COP een politiek onderhandelingsproces is rond het bepalen van de inspanningen van landen om klimaatverandering aan te pakken, wordt op het GLF gezocht naar concrete oplossingen om die nationale bijdragen waar te maken.

  • © YPARD - Youth in Landscapes Initiative Youth Innovators op het einde van de voorbereidende workshop. © YPARD - Youth in Landscapes Initiative
  • © Global Landscapes Forum Plenaire Sessie op het Global Landscapes Forum. © Global Landscapes Forum

Vorig jaar had ik het geluk dat de COP - en dus ook GLF - plaatsvond in Lima en ben ik er de presentaties, discussiefora en plenaire sessies bijgewoond. Het was een zeer motiverende ervaring en ik wou er meer actief bij betrokken zijn. Daarom heb ik dit jaar deelgenomen als een van de vijftig Youth Innovators: jongeren van over heel de wereld met heel uiteenlopende profielen, die gedurende een week zochten naar creatieve oplossingen voor klimaatverandering.

Landschap is een abstract begrip, zonder algemeen aanvaarde definitie. In de sector duurzame ontwikkeling wordt het verstaan als een relatief uniform gebied, bestaande uit ecosystemen, menselijk landgebruik, alle actoren (individu’s, instellingen, overheden, bedrijven, NGO’s,…) die erin leven, en het complexe web van interacties tussen mens en natuur. Een lange zin, ik weet het, maar dat is juist waar de landschapsaanpak rond draait: een meer holistische manier van kijken naar de zogenaamde “wicked problems” (ontbossing, klimaatverandering, overbevolking, vervuiling,…), die zeer complex in elkaar zitten, als een systeem met heel veel componenten en heel veel onderlinge verbanden. Net door die complexiteit vallen die problemen ook niet op te lossen met eenvoudige, stapsgewijze processen - wat nog steeds de gangbare praktijk is in het overgrote deel van projecten rond duurzame ontwikkeling.

De landschapsbenadering probeert de systeemwerking van een gebied (of landschap) te begrijpen en er dan op in te werken, zoekend naar een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale interesses. Belangrijke principes zijn participatie van alle actoren, consensus via onderhandeling, zoeken naar multifuncionaliteit en synergieën. Ecotoerisme bijvoorbeeld, zorgt voor extra inkomsten en natuurbescherming. Gecombineerde bos- en landbouwsystemen zorgen voor een stabiele productie en een ecologisch waardevoller landschap. In de tags van de blog heb ik Klimaat en Milieu gekozen, omdat dat de meest relevante zijn, maar eigenlijk biedt de landshapsbenadering als integrale aanpak een oplossing voor heel veel thema’s.

© Global Landscapes Forum

Plenaire Sessie op het Global Landscapes Forum.

Naar aanleiding van de COP en het GLF vorig jaar schreef ik twee blogs geïnspireerd door mijn ervaringen hier in Peru. Een ging over de complexiteit van het aanpakken van ontbossing - de belangrijkste oorzaak van broeikasgasemissies in het zuiden - de andere over het toepassen van de landschapsbenadering. Daarin - en hier - probeerde ik de landschapsaanpak uit te leggen met wat concrete voorbeelden. Met deze bijdrage beschrijf ik mijn ervaringen vanop het Youth in Landscapes Initiative - YIL, georganizeerd door een aantal studenten- en jongerenorganizaties geliëerd aan de organizatie van het GLF. Het uitgangspunt van YIL is dat jonge mensen (18 tot 35 jaar) een zeer belangrijke rol spelen in de hele thematiek - en niet enkel omdat ze veel meer de impact zullen ondervinden van onder andere klimaatverandering.

Jonge mensen kunnen met een verschillende manier van denken, frisse ideeën en een ander wereldbeeld interessante bijdragen leveren in het zoeken naar oplossingen. Ze zijn gemotiveerd en kunnen oudere - misschien al iets cynischere - collega’s herinneren aan hun oorspronkelijke drijfveren. Door hen vanop vroegere leeftijd meer actief te betrekken en een belangrijkere rol te laten spelen, zijn er meer werkkrachten en dus meer momentum voor duurzame ontwikkeling. Dit laatste is misschien het meest belangrijke argument, want er zijn nog steeds te weinig mensen in de sector. Professionals actief bezig met klimaatverandering zijn relatief schaars, wat frappant is gezien de relevantie van het thema.

Het Youth in Landscapes Initiative dit jaar draaide rond vijf belangrijke uitdagingen rond het toepassen van de landschapsbenadering. Gedurende vier dagen, in de week voor het GLF, werkten we in groepjes van tien rond het zoeken naar innovatieve oplossingen voor die uitdagingen, die op de tweede dag van het GLF werden voorgesteld aan de Dragon’s Den, een panel van internationale experts. Het is uiteraard onmogelijk in vier dagen op de proppen te komen met echte oplossingen waar specialisten van over de hele wereld zich al jaren het hoofd over breken. Maar belangrijker dan dat is dat in de praktijk werd aangetoond dat jonge professionals (en zelfs studenten) wel degelijk een belangrijke rol kunnnen spelen. Het motivatie-argument heb ik - als een van de oudere jongeren (31) - aan de lijve kunnen ondervinden: na een intense week van groepsdynamiek, samenwerkend met toegewijde mensen met zeer verschillende maar ook zeer complementaire profielen, ben ik met nieuwe energie en goesting teruggekeerd naar Peru.

Dit werd ook erkend door de organizatie van het GLF: op de afsluitsessie van het GLF was er ruimte voor een van de Youth Innovators om een speech te geven over haar impressies van het initiatief. Haar overtuigende call-to-action om jonge talent meer actief te betrekken werd een van de hoogtepunten van het Forum.

Het akkoord van Parijs mag dan wel hoopgevend zijn, er is nog een lange en moeilijke weg te gaan. Oud en Jong zullen meer en meer moeten samenwerken, elkaar complementerd, om de belangrijkste uitdagingen waar onze globale maatschappij mee geconfronteerd wordt op te lossen. Alle hens aan dek dus.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2797   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

  • Pieter Van de Sype werkt sinds 2009 voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking in Peru, in programma’s die duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen koppelen aan armoedereductie.

Met de steun van

 2797  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.