Afrika’s toekomst is in ons belang

Analyse

Afrika’s toekomst is in ons belang

In september 2010 stelde de Commissie voor Afrika haar tweede rapport voor, Still Our Common Interest. Het vorige dateert van 2005, een jaartje nadat Tony Blair de Commissie in het leven had geroepen om een frisse kijk te leveren op de ontwikkeling van Afrika.

De Commissie telt zeventien leden, waarvan twee vrouwen, negen Afrikaanse leiders, enkele westerse tenoren zoals Gordon Brown en Bob Geldof, en de Chinese politicus Ji Peiding. Het nieuwe rapport wijst op de grote economische vooruitgang die de afgelopen tien jaar in Afrika is geboekt. Het roept de Afrikaanse leiders op de vruchten hiervan nog beter te verdelen onder de bevolking.

Ook de internationale gemeenschap krijgt een takenpakket toegeschoven: meer geld voor de nieuwe uitdagingen zoals de klimaatsverandering, eindelijk werk maken van de hervorming van het internationaal handelssysteem en blijvend inzetten op transparante en efficiënte hulp. ‘Het gaat niet om liefdadigheid’, zo stelt het rapport. ‘Meer dan ooit hebben we, waar ook ter wereld, een gedeeld belang in de voorspoed van Afrika.’

Ter gelegenheid van de publicatie van het nieuwe rapport sprak MO* één van de commissieleden, de voormalige president van Tanzania Benjamin Mkapa.

De Commissie voor Afrika is zes jaar geleden opgericht. Wat is de belangrijkste verdienste ervan?
Benjamin Mkapa: Wij hebben de aandacht gevestigd op het feit dat economische groei de sleutel is tot een beter leven voor de Afrikaanse bevolking. De rol van de private sector daarin werd aanvankelijk niet voldoende erkend in Afrika. Critici focussen vaak op het feit dat de hulpbeloftes van vijf jaar geleden niet volledig zijn ingelost. Voor mij is de erkenning dat het Afrikaanse continent zich op eigen kracht moet ontwikkelen het belangrijkste –hulp is hierop enkel een aanvulling.

Kunnen Afrikaanse landen hun eigen ontwikkelingsdoelstellingen bepalen of zijn ze daarvoor te afhankelijk van westerse donoren?
Wanneer Afrikaanse landen eigenaar worden van hun eigen ontwikkeling, zullen ze relatief gemakkelijk een eigen beleid kunnen uitstippelen. Het belangrijkste is dat ownership wordt ingezet voor economische groei. Te vaak nog onderschatten we het kapitaal in onze eigen landen als motor voor ontwikkeling.

**Hoe bereiken we dat ownership in de praktijk?
**We moeten in de toekomst onze samenwerking zo opzetten dat ze voor de beide kanten voordelig is. Bij investeringen in natuurlijke rijkdommen bijvoorbeeld moet het eigenaarschap in onze handen blijven. Vastberadenheid is daarbij belangrijk. Die kan enkel uit het diepste van de Afrikaanse ziel komen.