Australië bepleit Pax Pacifica

Analyse

Australië bepleit Pax Pacifica

Australië bepleit Pax Pacifica
Australië bepleit Pax Pacifica

Wim Van Rysselberghe

29 februari 2012

Dat de snel groeiende Chinese economie weldra die van de Verenigde Staten overvleugelt en de grootste ter wereld wordt, staat niet langer ter discussie. Minder duidelijk is echter welke gevolgen de Chinese opmars heeft voor de stabiliteit in de wereld.

In het verleden stoelden periodes van politieke stabiliteit zoals de Pax Brittannica of de Pax Americana op de afgetekende dominantie van één enkele grootmacht. De afgelopen eeuw was de onbetwiste leiderschapspositie weggelegd voor de Verenigde Staten, maar door de steile opmars van China ontstaat nu een multipolaire wereld waarbij zowel Washington als Beijing, elk met hun eigen belangen en waardesysteem, aan de top van de economische ladder staan.

Volgens Kevin Rudd, de Australische minister van Buitenlandse Zaken die op 22 februari ontslag nam, wordt de Aziatische reactie op de nieuwe machtsconstellatie bepalend voor de stabiliteit in de wereld. In een toespraak aan de Asia Society pleitte hij voor een Pax Pacifica, een nieuw kader voor internationale stabiliteit waarbij Azië China’s opmars omhelst terwijl het de voortdurende machtspositie van de Verenigde Staten onderkent.

Rudd benadrukte dat Azië zich op een historisch kruispunt bevindt: ‘De opdracht van vandaag bestaat erin om samen iets te creëren dat de geschiedenisboeken ingaat als de Pax Pacifica, een vrede die verankerd ligt in de principes van gemeenschappelijke veiligheid en de machtsposities van China en de VS erkent.’

Harmonieuze samenleving

De grote verschillen in belangen en waarden van beide grootmachten zullen volgens de Australische ex-minister niet snel verdwijnen, waardoor de uitbouw van een op regels gebaseerde orde in het Aziatisch-Pacifisch gebied cruciaal is. Rudd toonde zich in dat opzicht optimistisch over China’s streven naar een ‘harmonieuze samenleving’, zowel op binnenlands als internationaal niveau. Beijing heeft altijd gepleit voor een democratisering van de internationale relaties en de creatie van een multipolaire wereld. Volgens Rudd zijn de Chinezen daarom bereid uiteenlopende waarden en belangen op het wereldtoneel te dulden en zich te engageren in een vredevolle dialoog.

Australië, dat zich op een unieke manier tussen de oosterse en de westerse wereld positioneert, heeft er alle baat bij dat China en de VS goed met elkaar opschieten. Enerzijds kent het Beijing als belangrijkste handelspartner en profiteert het volop van de Chinese boom, maar langs de andere kant is het ook één van Washingtons dichtste bondgenoten.