‘Basisonderwijs is het begin van alles’

Analyse

‘Basisonderwijs is het begin van alles’

‘Basisonderwijs is het begin van alles’
‘Basisonderwijs is het begin van alles’

Liesbeth Van den Bossche

30 november 2011

Als donorlanden niet méér investeren in onderwijs in het Zuiden, lukt het nooit om tegen 2015 alle kinderen naar de basisschool te sturen. Dat zegt Hans de Greve van de ngo Plan België. Begin november kwamen donorlanden in Kopenhagen samen op de conferentie van Global Partnership for Education. Doel was om de nodige fondsen te verzamelen om alle kinderen, waar ook ter wereld, naar school te kunnen sturen én tegelijk de onderwijskwaliteit te verbeteren. Daarvoor is 1,8 miljard euro nodig, maar op de conferentie werd slechts 1,1 miljard euro toegezegd.

Volgens de Greve stelden meerdere landen in Kopenhagen teleur. De Verenigde Staten maakten ondanks de omvang van hun land maar weinig geld vrij. Frankrijk en Duitsland focusten sterk op hoger onderwijs en internationalisering. België zette zes miljoen euro opzij voor het komende jaar maar engageerde zich niet voor de jaren daarna. Dat zou een langetermijnplanning bemoeilijken. Toch gaat België erop vooruit in vergelijking met het verleden, toen het voor onderwijs in het Zuiden maar een miljoen euro uittrok.

‘De uitkomst van de conferentie was teleurstellend,’ zegt de Greve, ‘maar we moeten nuanceren. Het was enigszins voorspelbaar dat de landen dit jaar minder zouden doneren.’ Toch maakt de Greve zich zorgen. De eurocrisis en de demografische evolutie zetten druk op het onderwijs. ‘Maar ook pasgeborenen hebben later nood aan onderwijs, en er is nu al zo weinig geld beschikbaar. Vooral in Afrika en Azië is er elk jaar meer nood aan onderwijsfinanciering. Het is bovendien belangrijk dat donoren geld voorzien voor meerdere jaren, zodat er een langetermijnbegroting kan worden opgemaakt. Wanneer die ontbreekt, kiezen landen vaak voor ongekwalificeerde leerkrachten, die minder kosten. Dat haalt het niveau naar omlaag.’

Plan België benadrukt het cruciale belang van basisonderwijs, omdat dat ‘het begin is van alles’. Volgens de ngo hebben wereldwijd 67 miljoen kinderen nog altijd geen toegang tot onderwijs.

Lees het volldige interview met Hans de Greve of lees de blog die Hans bijhield tijdens de Global Partnership for Education-top in Kopenhagen.