Belastingparadijzen voor dummies

Analyse

Belastingparadijzen voor dummies

Belastingparadijzen voor dummies
Belastingparadijzen voor dummies

Hans van Scharen

28 mei 2008

Belastingparadijzen dienen alleen voor miljonairs, multinationals en vooruit criminele organisaties die er fiscale spitstechnologie inhuren. Maar ze zijn helemaal geen ‘ver-van-mijn-bed-show’, zo toonde onderzoeksjournalist Frank Demets, nu hoofdredacteur van de economische krant De Tijd aan in zijn boek ‘Fraude is kinderspel’. Om de mythe te ontkrachten toonde hij aan dat ‘belastingparadijzen niet meer dan één telefoontje van elk van ons verwijderd zijn’.

“Goedemorgen. Ik wil graag een bedrijfje oprichten in een belastingparadijs. De Bahama’s lijkt me wel wat.”
“Uitstekende keuze, meneer. Het klimaat is er uitstekend – ook zakelijk, bedoel ik. En de Bahama’s hebben niet de slechte reputatie van, bijvoorbeeld, de Kaaimaneilanden met hun financiële schandaaltjes.”
“Klopt het dat ik geen belastingen betaal als ik ginds een bedrijf opricht?”
“Dat klopt, ja. De bedrijfs- en personenbelasting zijn op de Bahama’s al sinds 1717 afgeschaft. U moet alleen een eenmalige registratieheffing van 470 euro beentalen, plus een jaarlijkse franchiseheffing die berekend wordt op uw omzet.”
“Kan de Belgische fiscus er achter komen dat ik een bedrijf op de Bahama’s heb?”
“Als uw startkapitaal niet groter is dan 50.000 euro kunt u aandelen aan toonder uitschrijven, zo blijft u buiten schot. U moet wel even een directeur benoemen, maar die kunnen wij u leveren voor 620 euro per maand. Uw vennootschap moet ook een adres op de Bahama’s hebben, maar voor een bescheiden vergoeding zorgen wij daar ook wel voor.”
“Eén keer per jaar zal ik toch moeten overvliegen voor de jaarvergadering, neem ik aan?”
“Nee, hoor. Bedrijven met maatschappelijke zetel op de Bahama’s mogen hun jaarvergadering overal ter wereld houden, zélfs per telefoonconferentie. En u hoeft ook geen jaarverslagen of balansen in te dienen bij de nationale bank.”
“Stel dat ik ja zeg, hoelang duurt het dan voor mijn bedrijf op de Bahama’s operationeel is?”
“Als u ons nu even uw gegevens e-mailt, neemt een van onze mensen binnen de 24 uur contact met u op en dan handelen we de administratieve rompslomp nog dezelfde dag af. Maar als het echt dringend is, kunt u bij ons ook een kant-en-klaar bedrijfje kopen: dan bent u meteen al in busines

Bladgouden gids

Het vorige gesprek is een letterlijke weergave van een gesprek dat Demets eind 2001 voerde, ter voorbereiding van een artikelenreeks over belastingfraude. Demets: ‘Het nummer op de Bahama’s dat ik gedraaid had, heb ik gewoon opgepikt uit een van de gezaghebbende financiële bladen, die wekelijks advertenties afdrukken voor bedrijfjes die uw offshore-activiteiten op de rails kunnen zetten. Er moeten al duizenden mensen op zulke advertenties gereageerd hebben, want naar schatting zijn er wereldwijd een miljoen anonieme bedrijfjes actief. Soms hebben ze een legitiem doel. Soms is hun bestaan commercieel verdedigbaar. Maar evengoed kunnen ze onderdak en bescherming bieden aan criminelen die er hun vuile geld voor een grondige wasbeurt heen sturen. Meer dan eens stelden speurders vast hoe die witteboord criminelen hun offshores gebruiken om legitieme bedrijven te kopen die later als wasmachine gebruikt kunnen worden.’

Demets herhaalde de passage nog eens voor de onderzoekscommissie Belastingparadijzen van Kamer en Senaat. En hij vermeldde er “voor een goed begrip” bij dat hij zélf niet de trotse bezitter is van een offshore op de Bahama’s. De bevestigende fax heeft Demets nooit verstuurd: “Maar het voorbeeld toont wel aan dat een offshorebedrijf in een handomdraai is opgericht.”

Radio Veronica

In Demets’ definitie heet het dat een offshore “op zichzelf niet illegaal is; hooguit is het een asociale vorm van shoppen naar het goedkoopste taxatietarief”. Demets refereert aan de Hollandse piratenzender Veronica, die zonder vergunning kon uitzenden vanaf een schip op zee.

Demets: “Offshore betekent letterlijk buiten de kust – voor de mensen die bewust de jaren zeventig hebben meegemaakt: vergelijk het met Radio Veronica dat op een boot buiten de territoriale wateren voer en daardoor buiten elke jurisdictie viel. Zo gaat het precies met de zogenaamde belastingparadijzen en hun fiscale nultarieven: het zijn autonome entiteiten die een regelgeving uitgevaardigd hebben om buitenlands kapitaal aan te trekken, en die enkel door zware druk van buiten uit tot enige inschikkelijkheid voor controleurs te bewegen zijn - en dan nog.”

Geen vlieg kwaad

We blijven in Nederland om Demets’ bewering met een enkele eenvoudige zoekopdracht te bevestigen. Zo biedt het juridisch bedrijf Quaedvlieg Juristen BV in Den Haag u en mij bijvoorbeeld heel eenvoudig de ‘de Anonieme Belastingvrije Trust’.

Op de website wordt deze trust als volgt aangeprezen: ‘In combinatie met een Euro-BV is dit de perfecte ondernemingsvorm voor ondernemers die niet alleen de bescherming en voordelen van de BV zoeken maar die daarnaast ook alle mogelijkheden van het internationaal belasting- en trustrecht willen kunnen benutten. De constructie kent geen kapitaalstorting of justitiële toestemmingsprocedure, waardoor ook startende ondernemers en ondernemers die in een (dreigende) faillissementssituatie een doorstart willen maken er snel en probleemloos mee aan de slag kunnen’.

Quaedvlieg Juristen BV’ zegt ruim 25 jaar ervaring te hebben met dit soort dienstverlening en is naar eigen zeggen met ‘meer dan 1300 door haar geleverde vennootschappen per jaar veruit de belangrijkste aanbieder van buitenlandse vennootschappen in Nederland’.
Daar waar de publieke opinie, vaak aangevuurd door politici, elke notie van privacy onbelangrijker lijkt te vinden onder het motto van veiligheid en strijd tegen terrorisme, lijkt het predikaat ‘echt anoniem’ nog wel op een mensenrecht als het gaat om financiële dienstverlening. Deze dubbele moraal is het glijmiddel voor de offshore industrie.

Echt Anoniem

De Quaedvlieg Juristen doen niets illegaals, maar gebruiken de mazen van het justitiële net en leggen op de website piekfijn uit hoe het werkt om ‘écht anoniem’ zaken te doen: Een Nederlandse werkmaatschappij, met daarboven een Engelse Limited. De aandelen van deze Engelse Limited worden ondergebracht in een Offshore Trust. Dankzij het trust- en bankgeheim waaraan deze trusts zijn onderworpen wordt absolute anonimiteit, afscherming van de rechthebbende en de hoogst mogelijke graad van bescherming voor de bestuurders gegarandeerd.’

En Quaedvlieg zoomt verder: ‘In die zin is hier dus nog sprake van een echt Anonieme Vennootschap waarbij de uiteindelijke rechthebbenden echt volledig anoniem zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse NV en de Engelse PLC waarbij de aandeelhouders weliswaar niet in de openbare registers worden opgenomen maar waarbij wel in de administratie van de onderneming moet worden opgenomen aan wie deze aandelen zijn overgedragen. Dankzij de volledige erkening van deze trusts door Engeland en verdragen tussen Nederland en Engeland biedt de Trust alle voordelen van de Europese Unie en wordt zij ook door de Nederlandse overheid volledig erkend. De nadelen van de Europese Unie zoals opheffing van het bankgeheim en informatieplicht of bronheffing ontbreken echter, waardoor deze combinatie ook buitengewoon geschikt is om te worden gebruikt in internationale belastingconstructies.’

Dan volgt een hele opsomming van belastingvoordelen, vrijstellingen en ander moois. ‘Absolute anonimiteit en geheimhouding rechthebbenden, 100% afscherming van privé en zakelijk vermogen, volledige vrijstelling dividendbelasting, geen schenkings- of successierecht verschuldigd bij oprichting, geen schenkings- of successierecht verschuldigd bij (erf)opvolging, mogelijkheid tot meer werkmaatschappijen middels holdingstructuur. Ideale basis bij internationale belastingconstructies, volledige bescherming bij her- en doorstart na faillissement, zeer beperkte publicatieplicht jaarcijfers, binnen 4 uur operationeel ingeschreven bij Nederlandse Kamer van Koophandel.’

De waarheid

Het mooiste moet nog komen. Volgens deze werkwijze hoeft de ondernemer niet eens te liegen: ‘De structuur is zo opgezet dat u vragen over de trust altijd naar waarheid kunt beantwoorden zonder afbreuk aan de beoogde juridische of fiscale gevolgen te doen. Mogelijke vragen van de belastingdienst, curatoren of andere instanties en ook de vragen op het aangifteformulier inkomsten belasting naar uw betrokkenheid bij de trust kunt u altijd naar waarheid beantwoorden.’

En als er toch opsporingsdiensten rottig doen of lastige vragen stellen kunnen de Quaedvlieg Juristen uw juridische belangen verdedigen. ‘Een ongeëvenaard comfortabele manier om, binnen de vertrouwde zekerheid van het Nederlands rechtsysteem, te genieten van de volledig anonieme bescherming en (fiscale) vrijheid van de trust.’ En dat alles voor slechts 1650 euro en daarna 850 euro per jaar. ‘Zonder verborgen kosten’ meldt het kantoor nog. Zonder greintje ironie welteverstaan.