Bomen planten op aangetaste gronden in Oezbekistan

Analyse

Bomen planten op aangetaste gronden in Oezbekistan

Bomen planten op aangetaste gronden in Oezbekistan
Bomen planten op aangetaste gronden in Oezbekistan

Hasna Ankal

25 mei 2011

Bodemverzilting in geïrrigeerde droge gebieden is al jaren een uitdaging voor de plaatselijke boeren in Oezbekistan. Door onder meer een te hoog zoutgehalte zijn heel wat akkerlanden er onvruchtbaar geworden. In andere droge gebieden zoals in Afrika en Australië geven boeren dergelijke gronden een nieuwe bestemming door er bomen op te planten. Ook in Oezbekistan is dat alternatief landgebruik onderzocht, in een samenwerking tussen Unesco, de Universiteit van Bonn en het Oezbeekse ministerie voor Landbouw en Waterbronnen. Sinds 2009 passen boeren in de noordwestelijke provincie Khorezm de methode ook toe.

Hoewel bomen de verzilting niet helemaal kunnen herstellen, komen bepaalde boomsoorten op gedegradeerd akkerland zowel het milieu als de landgebruiker ten goede. In tegenstelling tot de gebruikelijke jaarlijkse gewassen zijn de bomen goed bestand tegen het hoge zoutgehalte. Daarnaast kunnen enkele boomsoorten luchtstikstof binden, wat dan weer voordelig is voor andere boomsoorten en bovendien de bodemvruchtbaarheid verbetert. John Lamers, coördinator van het Duits-Oezbeekse onderzoeksproject: ‘Onze bevindingen toonden dat het nodige irrigatiewater voor de jaarlijkse teelt van gewassen niet altijd beschikbaar is op het aangetaste akkerland. Een goedkope toepassing van de traditionele irrigatiesystemen volstaat om aan de watervraag van de boomplantages te voldoen.’

Volgens Lamers heeft het planten van bomen bijkomende voordelen voor de biodiversiteit. ‘Bomen dragen bij tot de algehele gezondheid van het ecosysteem: ze zorgen voor schaduw, dienen als onderdak voor vee, het loof kan gebruikt worden als veevoeder en de bloemen trekken bijen aan.’

Lamers is voorstander van landgebruik dat bijdraagt aan de kwaliteit van de natuurlijke omgeving én aan het inkomen van de gebruiker. Bomen leveren immers brandhout, veevoeder en constructiemateriaal op. Na het succes in de provincie van Khorezm wil Lamers’ onderzoeksteam de methode ook promoten in andere gebieden in Oezbekistan. De onderzoeksbevindingen zouden ook toepasbaar zijn in andere regio’s in Centraal-Azië die gelijkaardige omgevingskenmerken hebben als Khorezm.