Congo -extra 3: Moeten we de wortel of de stok gebruiken?

Analyse

Congo -extra 3: Moeten we de wortel of de stok gebruiken?

Er gaat veel geld naar de Congolese staat. De donoren vinden dan ook dat ze alle middelen moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat de middelen juist gebruikt worden.

Vreemd dat een zo omvattend landenprogramma als het Country Assistance Framework de media nog niet heeft beziggehouden. Eén keer was er wat media-ophef, in augustus 2006, toen het Duitse weekblad Der Spiegel het initiatief onthulde. De ware toedracht was toen nog lang niet duidelijk.
Der Spiegel schreef bij voorbeeld dat de VS en de Europese Unie de Democratische Republiek Congo ‘onder curatele’ wilden plaatsen, terwijl de VS in dit geval geen leidersrol heeft gehad. Het artikel gaf wel aanleiding tot een sensationeel gerucht, namelijk dat er voor elke uitgave van de Congolese regering twee tegenhandtekeningen nodig zouden zijn, één van Washington en één van de Europese Commissie.
Maar zo werkt de internationale gemeenschap niet (meer). De hedendaagse aanpak staat daarentegen wèl in het teken van toe-eigening (‘appropriation’), dialoog en partenariaat. Liever een meegaande partner dan een dwarsligger die met dwangmiddelen tot de juiste daden aangezet moet worden.
Zelfs voor Congo wordt officieel niet van deze gedragslijn afgeweken, al houdt het land aan de decennialange dictatuur van president Mobutu een diepgewortelde corruptie over die door een bijzonder bloedige en roofzuchtige oorlog alleen maar is versterkt. En: al gaat er de komende jaren waarschijnlijk veel geld naartoe. De budgetten waarover nu gesproken wordt, zijn enorm.
De Europese Unie verdubbelt haar ontwikkelingsenveloppe voor Congo tot 411 miljoen euro (voor de periode 2008-2013); de VN schatten dat ze in 2007 liefst 687 miljoen dollar nodig zullen hebben voor de noodhulp voor de zwaarst getroffen gemeenschappen in Congo. Daarbovenop komen de fondsen voor de uitvoering van het Country Assistance Framework van donoren en internationale instellingen. Dat budget moet nog becijferd worden.
Om dat geld niet te laten wegsijpelen, willen de geldschieters dat Congo zich een onberispelijk gedrag begint aan te meten. Het land zal - met andere woorden - de hervormingen voorzien in het Framework moeten uitvoeren. Dat wordt de inzet van onderhandelingen met een consultatieve groep die ergens in maart of april 2007 zouden beginnen.
Officieel zijn de Congolese authoriteiten nog niet over het Framework ingelicht. Maar, zoals de woordvoerder van minister De Gucht in september al meldde, er zijn wel ‘duidelijke signalen’ uitgestuurd. Wat voor signalen? Daar hebben we nog het raden naar. In ieder geval zijn ze naar lagere echelons vertrokken. ‘Om de toeëigening van de inhoud te bevorderen door de betrokken Congolese ministeries’, zegt een Belgische interne nota van eind oktober, ‘worden er daartoe met hen contacten gelegd’.
Dat het werkt, blijkt uit de Stand van zaken en toekomstperspectieven voor de Belgische samenwerking met de DRC, een nota van Buitenlandse Zaken van 21 november. ‘De ‘carrot or stick’-methode heeft reeds bewezen niet te werken in de DRC’, zo staat het hier. Men heeft er wel vertrouwen in dat ‘het inzicht dat de Congolezen zelf het grootste belang hebben bij het verbeteren van het bestuur spontaan zal groeien. Er is hier een positieve dynamiek merkbaar bij politieke sleutelfiguren en de parlementaire instellingen in de DRC, die België absoluut moet ondersteunen’.