Dagelijks geweld mag nooit alledaags worden

Analyse

Dagelijks geweld mag nooit alledaags worden

29 april 2009

Iedere dag worden kinderen slachtoffer van geweld. Niet enkel in gewapende conflicten, maar vooral in hun dagelijks leven lopen kinderen risico. Plan België start in mei een campagne om het probleem van dagelijks geweld tegen kinderen onder de aandacht te brengen.

Wanneer geweld tegen kinderen in het Zuiden ter sprake komt, gaat het meestal over extreme vormen zoals kindsoldaten en kinderprostitutie. Toch komt veruit het meeste geweld tegen kinderen voor binnen de eigen familie, op school en de gemeenschap. De impact op kinderen kan zeer ernstig zijn, zowel fysiek als mentaal.
Van 4 tot 12 mei organiseert Plan België allerlei activiteiten over kinderrechten in het Zuiden. Verder lanceert het op zijn website een petitie om het thema op de politieke agenda te plaatsen. Plan België werkt al jaren aan een kindgerichte gemeenschapsontwikkeling in het Zuiden. Een voorbeeldproject is het Physical and Emotional Punishment-programma in Vietnam: via workshops en handboeken krijgen ouders en leerkrachten een geweldloze manier van opvoeden aangereikt.
Eén van de gasten op de campagneweek van Plan België is de Braziliaan Paulo Sérgio Pinheiro. Als onafhankelijk expert bij de VN schreef hij een lijvig rapport over dagelijks geweld tegen kinderen. ‘Soms leek het wel een nachtmerrie. Op plaatsen waar kinderen veilig horen te zijn, lopen ze juist het meest gevaar slachtoffer te worden van geweld. Bovendien wordt geweld vaak gezien als een normaal deel van de opvoeding.’ 
Meisjes en kinderen uit minderheidsgroepen zijn extra kwetsbaar, terwijl armoede, conflict en sociaal-culturele factoren de belangrijkste oorzaken zijn. ‘Maar het grootste probleem is de stilte over dit geweld’, aldus Pinheiro. ‘Kinderrechten zouden meer aandacht moeten krijgen in ontwikkelingshulp. Sommige landen zijn goed op weg, maar de wil om deze problemen aan te pakken, ontbreekt soms. Een wettelijk kader alleen is niet voldoende.’
Pinheiro ziet een grote rol voor zijn opvolger bij de VN om de aanbevelingen van het rapport door te drukken. Alleen is die nog steeds niet aangesteld sinds hij zelf zijn taak beëindigde in 2006. ‘Waarom weet ik niet’, aldus Pinheiro. ‘Maar het ontbreken van een onafhankelijke VN-mandataris om landen op hun plichten te wijzen, is een groot probleem.’
Een petitie over dagelijks geweld tegen kinderen in het Zuiden vind je op www.planbelgie.be.