De spons van Zuid-Amerika

Analyse

De spons van Zuid-Amerika

De Cerrado is een Braziliaanse savanneregio die zich uitstrekt over elf deelstaten en wel twee miljoen vierkante kilometer bestrijkt. In tegenstelling tot de Amazone is ze niet erkend als beschermd gebied. De Cerrado functioneert immers als reservezone voor uitbreiding van het landbouwareaal.

Sinds alle ogen gericht zijn op de ontbossing van de Amazone, neemt de druk op de Cerrado toe. Niet alleen door de biobrandstoffenrage, die zorgde voor een opmars van soja- en suikerrietplantages, maar ook door plannen voor maar liefst tachtig stuwdamprojecten in het gebied.

Verschillende milieuorganisaties luiden de alarmbel. Ze noemen de Cerrado minstens even waardevol als het Amazonewoud op het vlak van flora en fauna, klimaatregulering en watervoorziening. Verschillende belangrijke waterlopen, waaronder de Rio San Francisco, vinden hun oorsprong in de Cerrado. Het waterbevoorrading van de megasteden São Paulo, Rio de Janeiro en Espíritu Santo komt van de Cerrado. De watervallen van de machtige Iguazu worden vanuit dit gebied bevoorraad. Het grootste ondergrondse waterreservoir, de Guaraní-waterader, ligt onder de wortels van de savanne.

Altamiro Fernandes van de lokale milieuorganisatie Goiaans Forum voor de Verdediging van de Cerrado waarschuwt ervoor dat het ecosysteem van de Cerrado grondig in de war wordt gestuurd door de grootschalige agro-industrie: ‘De bedrijven huren grond van de boeren, putten in een mum van tijd het water en de vruchtbaarheid van de bodem uit, vervuilen het met pesticiden en zijn dan weer weg.’

Organisaties als het Goiaans Forum pleiten ervoor dat de Cerrado, die 22 miljoen inwoners telt, duurzaam beheerd en ontgind zou worden. De streek is een schatkamer van natuurlijke producten, van oliehoudende zaden, bosvruchten voor confituur, kastanjes en noten over vezels voor textiel tot gegeerde cosmeticaproducten.

‘Je redt de planeet niet alleen met technologie maar ook met empathie en schoonheid,’ zegt de Braziliaanse fotograaf João Caetano, die de de pracht van de Cerrado in beeld bracht. Zijn foto’s zijn tot 9 december te bezichtigen in het Sfinxcafé in Boechout.

Caetano’s Cerradofoto’s kan je ook bekijken op www.wervel.be/soja-themas-71/1162-steun-de-cerrado-koop-een-foto