Dreigbrief aan het Internationaal Strafhof

Analyse

Dreigbrief aan het Internationaal Strafhof

Dreigbrief aan het Internationaal Strafhof
Dreigbrief aan het Internationaal Strafhof

David Van Reybrouck en Jeroen Theunissen

23 februari 2011

Zeg mannekes van het Internationaal Strafhof, waar zijn jullie feitelijk mee bezig? Aan de slag sinds 2003 en NOG NIET ÉÉN vonnis geveld! Acht jaar lang door de straten van Den Haag op jullie blanke knieën schuiven. Als jullie het nieuws al halen, is het met halve bloopers. Maar gasten toch!!

En gij, Luis Moreno-Ocampo, waar zijt gij feitelijk mee bezig? Ja, voor gij hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof werdt (ja, dat moet met -dt, zoals in Gij badt op enen berg, maar gij leest geen Gezelle zeker?), enfin, toen hebt gij uw sporen verdiend in uw geboorteland Argentinië, toen ge als openbaar aanklager de generaals van de militaire junta ter verantwoording riep. Bravo! Proficiat!”

Maar nu! Zijt gij niet het grootste probleem van heel dat Strafhof? Bestaat er geen hemelsbreed verschil tussen het berechten van versleten klootzakken die reeds gevallen zijn en het berechten van alfamannekes die nog in functie zijn – of vernesteld zitten in een langlopend conflict?

Wij hebben DE CIJFERS er bijgehaald.

Sinds gij begonnen zijt in 2003 hebt gij onderzoek gedaan naar vier conflicthaarden: Noord-Oeganda, Darfoer, Centraal-Afrikaanse Republiek en Congo. Kerel, Hebt gij feitelijk wel een wereldbol? Hebt gij al opgemerkt dat die regio’s gewoon AAN ELKAAR PLAKKEN? Noem uw barak dan gewoon “het Permanent Tribunaal voor Centraal-Afrika”!! Er is toch geen tekort aan miserie en onrecht elders, nee? Van alle stukgoederen zijn mensenrechtenschendingen het meest RECHTVAARDIG over de aardkloot verdeeld.

Maar wat deedt gij toen er kritiek kwam op uw scheelheid? Onderzoek naar een nieuwe regio opstarten, dit keer… Kenia! Koopt u een atlas, gast!!

Veertien mensen hebt gij aangeklaagd – voor genocide, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, uw troeven zijn talrijk – maar één voor één zijn het Afrikaanse mannen. Vijf van hen zijn overgebracht naar Den Haag, vier zijn Congolezen. Ge kunt uw kot ook het “Ad Hoc-Tribunaal voor Congo” noemen, natuurlijk.

’t Is dat ge voor de sier een zwarte onderaanklager hebt, anders was uw Internationaal Strafhof al te zeer een BENDE BLANKEN die zwarten veroordeelt. En weten dat dat Strafhof ooit begonnen was als een PRACHTIG INITIATIEF om de straffeloosheid voor misselijk makende misdaden onmogelijk te maken. Na de tribunalen voor Joegoslavië, Rwanda en Sierra Leone wilden wij allemaal mensenrechten verdedigen door mondiale rechtspraak. Maar kijk nu! Gij wordt stilaan zelf een misdaad tegen de menselijkheid.

Dat vinden Afrikaanse staten trouwens ook.

Toen gij het bestondt om Omar El-Bashir, de zittende president van Soedan, aan te klagen voor Darfoer, riep de Afrikaanse Unie alle Afrikaanse landen op om geen gehoor te geven aan uw arrestatiebevel. Een heel continent stak een middelvinger naar u omhoog! Zo komt ge er dus niet!!

Experts wezen erop dat genocide, waarvan gij El-Bashir beschuldigde, de enige misdaad is die El-Bashir niet op zijn geweten had. Vervolgens schreeft ge in een Britse krant een opiniestuk om uw gelijk te halen, wat NIET ECHT HANDIG is van een openbaar aanklager, die procedurekwesties toch liever vermijdt.

En daarna dus, alweer tactvol als altijd, zette gij uw selectieve kruistocht verder en klaagde eind 2010 zes Keniaanse politici aan voor hun aandeel in het verkiezingsgeweld. Net voor kerstmis stemde het Keniaanse parlement massaal in met het voorstel om zich terug te trekken uit het Internationaal Strafhof. Beseft gij wel DAT DIT DIEPTRIEST is?

Van het totale jaarbudget van uw Strafhof betaalt heel Afrika minder dan één procent, terwijl een land als Japan alleen al instaat voor 22 procent. Zou dat het zijn? Wie niet dokt, hangt? Doe ons een lol, Luis, klaag eens een Jap aan.

Toen het Strafhof van start ging met de steun van meer dan honderd landen geloofde iedereen dat dat aantal GESTAAG ZOU GROEIEN. Maar nu haken landen af!

Kerel, er gaapt EEN ENORM GAT tussen uw onbezonnen aanklachten en de ultravoorzichtige processen die erop volgen. Gij velt patrijzen met kanonkogels, om ze vervolgens met een pincetje te pluimen. Ga op pensioen, a.u.b!! Gij rijdt de historische kans die het Strafhof ooit bood in de vernieling. Waarmee moeten wij, ervaren dreigbriefschrijvers, nog dreigen als ge de boel zelf zo spontaan verknalt?

Zonder groeten.