Drie vragen aan… Paul Magnette

Analyse

Drie vragen aan… Paul Magnette

Alma De Walsche

27 januari 2010

Minister Magnette beloofde een tijd geleden een nieuwe klimaatwet. MO* vroeg zich af hoe ver het hiermee staat.

U werkt aan een nieuwe klimaatwet. Wanneer mogen we die verwachten?

Ik zal in januari een wetsontwerp voorleggen in het parlement. Ik hoop dat we het binnen de drie tot zes maanden kunnen bediscussiëren en erover stemmen, zodat we tegen het Belgische EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010 een nieuwe wet hebben.  
Wat zijn de grootste wijzigingen?

De nieuwe wet bevat twee belangrijke elementen.  Een afdoend klimaatbeleid vraagt een langetermijnvisie. Om die te kunnen ontwikkelen hebben we een klimaatcommissie nodig, met wetenschappers die telkens nieuwe analyses kunnen aanreiken van wat nodig is om de opwarming te bestrijden. Ten tweede moet er een betere coördinatie komen tussen de federale departementen, onder andere tussen fiscaliteit, mobiliteit, klimaat en duurzame ontwikkeling. Zo’n coördinatie bestaat vandaag ook, formeel gezien, maar iedereen is het ermee eens dat die niet ver genoeg gaat. 
De gewesten zullen ook met de nieuwe klimaatwet hun eigen bevoegdheden behouden, maar ook daar kan het beleid beter op elkaar afgestemd worden door een betere coördinatie en meer coherentie waar nodig. De wet zal verder geen gevolgen hebben voor verdeling van bevoegdheden.
Is België klaar voor het EU-voorzitterschap?

Er is al heel wat voorbereidend werk gebeurd. In het voorjaar zal er een tekst komen met onze visie en prioriteiten. Nu al is duidelijk dat er heel wat werk te verzetten is met de opvolging van de klimaatconferentie in Kopenhagen. We hebben een aantal troeven om onze opdracht naar behoren te vervullen. Wij hebben het personeel en de financiële middelen. We hebben al veel overlegd,  gewestelijk en federaal. We werken met Spanje en Hongarije, de twee andere leden van de troika (de landen die voor en na België het voorzitterschap hebben, adw).  En we hebben Herman Van Rompuy om mee samen te werken, wat toch ook een troef is.