Dumpingfraude in de Antwerpse haven

Analyse

Dumpingfraude in de Antwerpse haven

Dumpingfraude in de Antwerpse haven
Dumpingfraude in de Antwerpse haven

De nationale opsporingsdirectie van de douane heeft in 2012 verschillende onderzoeken gevoerd naar fraude inzake antidumpingrechten. Ze heeft aanwijzingen dat die taksen werden ontdoken bij de invoer van fietsen, aluminium wielen en bouten en moeren die vermoedelijk afkomstig zijn uit China.

‘Er is sprake van dumping wanneer een bedrijf aan Europese lidstaten producten verkoopt aan een lagere prijs dan in zijn thuisland’, zegt Paul De Coensel van de nationale opsporingsdirectie. ‘Dat vormt een ernstige bedreiging voor de Europese economie. Om Europese producenten te beschermen, heeft de EU dan ook antidumpingrechten ingesteld voor een aantal goederen. Die gelden telkens voor vijf jaar en kunnen oplopen tot zelfs 85 procent van de prijs van de import. Met fraude valt dan ook veel geld te verdienen.’

Het schema is eenvoudig: exporteer een product niet rechtstreeks vanuit China naar Europa, maar voorzie een tussenstop in een ander land en pas het certificaat van oorsprong aan. De Coensel: ‘Zo hebben we in een onderzoek naar de correcte aangifte van aluminium autowielen uit China acht vaststellingen gedaan in de haven van Antwerpen. Het verschuldigde bedrag antidumpingrechten loopt op tot 1.018.623 euro. Die wielen komen toe in containers vanuit Maleisië, Indonesië of Bangladesh, of ze worden aangegeven als stalen velgen –waarop geen dumpingrechten verschuldigd zijn. Een ander onderzoek, dat al een hele tijd loopt, focust op fietsen. De kaders en andere onderdelen komen uit China maar er gebeurt nog een kleine bewerking in Sri Lanka. Volstaat dat om het product aan Sri Lanka toe te wijzen? Het is niet altijd een makkelijk verhaal. Olaf, de antifraudedienst van de EU, is twee keer in Sri Lanka terplekke geweest om dat uit te zoeken.’

De douane voert ook een onderzoek naar bouten en moeren die vermoedelijk afkomstig zijn uit China. Een Belgische douanier is in februari samen met Olaf op missie geweest in Indonesië om de zaak verder uit te zoeken.

Vorig jaar kwam nog aan het licht dat een Amerikaans bedrijf tussen oktober 2009 en november 2011 biodiesel naar Europa had geëxporteerd via een tussenstop in India. Zo probeerde het voor 8.432.891 euro antidumpingrechten te ontwijken. De vier schepen met biodiesel aan boord kwamen toe in de haven van Antwerpen.