Dung Quat

Analyse

Dung Quat

‘Een witte olifant’, noemde weekblad The Economist de Vietnamese Dung Quat Economic Zone in 2004. Volgens het eveneens Britse magazine Monocle is Dung Quat echter ‘het vlaggenschip van het economisch dynamische en internationaal ambitieuze Vietnam’.

De ligging van Dung Quat vertelt het halve verhaal van de speciale industriezone. Hanoi ligt op 880 kilometer en Ho Chi Minh City op 870 kilometer, en dus profiteert Dung Quat niet van de economische ontwikkeling die vooral rond deze twee stedelijke centra boomt. De andere helft van het verhaal begint bij het feit dat de Vietnamese overheid nog steeds in naam en politieke structuur communistisch is en dus centraal plant.
Ze schreef extra investeringen in voor het achtergebleven centrum van het land, en liet zo haar oog vallen op Dung Quat. De oorspronkelijke toezeggingen van Total, LG en Zarubezhneft om te investeren in een grote olieraffinaderij werden echter ingetrokken toen die firma’s doorkregen dat de commerciële kant van het project minder belangrijk was dan de ontwikkelingsdoelstelling. Het Planbureau gaf echter niet op en de Vietnamese staatsbedrijven trokken dan maar alleen de kar. Dat lijkt intussen tot goede resultaten te leiden. Het aantal projecten in de zone loopt nu rond de honderd en steeds meer buitenlandse investeerders vinden de weg naar DQEZ.
Volgens de officiële website werden in 2007 alleen al voor bijna 9 miljard dollar investeringen goedgekeurd. Concreet gaat het om een olieraffinaderij, een staalbedrijf, een polypropyleenfabriek, een scheepsbouwbedrijf, een cementfabriek, petrochemische bedrijven en import-exportfaciliteiten. De economische planners maken zich wel zorgen over het feit dat zowel de oliebronnen als -consumenten zich vooral in het zuiden van het land situeren, en dat er in de achtergebleven regio bovendien heel snel een tekort aan geschoolde werkkrachten zal zijn.
Daarom investeert de overheid ook in nieuwe wijken, dorpen en hogescholen, betere transportinfrastructuur en meer kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Er liggen zelfs plannen op tafel om naast de industriezone ook een ecologische toeristische zone uit te bouwen –al twijfelen sommige waarnemers aan de compatibiliteit van beide. Een deel van de toeristische infrastructuur wordt gericht op werknemers van de nieuwe bedrijven of op potentiële investeerders, maar men denkt ook aan kampeergronden voor jonge, groene duikers of vissers.
Kortom: Dung Quat is een naam om te onthouden voor wie de komende tien jaar in Azië op zoek is naar een New Frontier.

De GPS-coördinaten van Dung Quat zijn 15°24’N 108°43’O