Duurzame Ontwikkelingsdoelen in plaats van Millenniumdoelen

Analyse

Duurzame Ontwikkelingsdoelen in plaats van Millenniumdoelen

Duurzame Ontwikkelingsdoelen in plaats van Millenniumdoelen
Duurzame Ontwikkelingsdoelen in plaats van Millenniumdoelen

Alma De Walsche

28 maart 2012

Een van de frustraties over twintig jaar duurzame ontwikkeling is dat men er nooit echt in geslaagd is de schotten tussen sectoren en bevoegdheden weg te halen. Transversaal werken, vanuit een integrale visie op duurzame ontwikkeling is nooit echt gerealiseerd. Zelfs van de acht Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG’s) van de VN heeft er slechts één betrekking op duurzame ontwikkeling. Vandaar gaat een sterk pleidooi op om op de top van Rio+20 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (sustainable development goals, SDG’s) te lanceren, die in 2015 de Millennium Ontwikkelingsdoelen zouden opvolgen. Het zou gaan om bindende en duidelijk meetbare doelstellingen voor de periode 2012-2020.

Het voorstel werd door verschillende landen goed ontvangen. Colombia en Guatemala formuleerden al een concreet ontwerp en ook op de voorbereidende top in Bonn in september werden stappen in die richting gezet. Die SDG’s zouden instrumenten moeten zijn om te bouwen aan de samenleving van morgen, met groene banen, duurzame energie, duurzame landbouw, duurzame steden, zorg voor het water, de oceanen, het gemene goed.

Een belangrijk onderdeel van de SDG’s zijn de duurzame consumptiedoelen (SCG’s), gericht op overconsumptie en niet-duurzame productie in de rijke samenlevingen van het Noorden. Het idee komt van de Sri Lankaanse Nobelprijswinnaar (2007) Mohan Munasing, die erop wijst dat de westerse levensstijl de armoede, de schaarste aan grondstoffen, de conflicten en de klimaatwijziging aanwakkert. In plaats van de problemen te doen groeien, kunnen de rijken beter bijdragen aan de oplossingen, vindt Munasing. De MDG’s voor de armen, de SCG’s voor de rijken.

Muansing: ‘Die SCG’s zijn bedoeld voor de 1,4 miljard mensen die behoren tot de 20 procent rijksten van de wereld, die 80 procent van de hulpmiddelen opgebruiken, of 60 keer meer dan de 20 procent armsten.’ Dat consumptiepatroon is niet alleen niet-duurzaam, het ontneemt ook het perspectief op een goed leven voor de toekomstige generaties.

SCG’s beogen meer levenskwaliteit in een gezondere natuurlijke omgeving, met een levensstijl die minder vraagt van de planeet, met minder arbeidsuren en betere werkomstandigheden. Concreet zouden de doelstellingen zich richten op landbouw en voedsel, gezondheid en obesitas, transport, behuizing en recreatie, maar ook op economisch-financiële systemen en militaire uitgaven.