Gentse unief gaat –eindelijk– Turks

Analyse

Gentse unief gaat –eindelijk– Turks

Gentse unief gaat –eindelijk– Turks
Gentse unief gaat –eindelijk– Turks

John Vandaele en David Verhelst

27 april 2011

‘Ongeveer tien procent van de Gentse bevolking heeft Turkse roots. Toch gebeurde er aan de Gentse universiteit zo goed als niets rond de Turkse talen, geschiedenis en culturen’, zegt professor middeleeuwse geschiedenis Jan Dumolyn. ‘Arabisch, Sanskrit, oud-Akkadisch, al wat je wil, maar geen Turks. Wij vonden dat een gemiste kans. Toen we met ons voorstel op de proppen kwamen, kregen we meteen steun. Alsof iedereen vond dat dit eigenlijk niet kon.’

Dumolyn is, samen met Meryem Kaçar (die in de Raad van Bestuur van de universiteit zetelt), een van de initiatiefnemers van het Centrum voor Turkse studies dat volgend academiejaar van start gaat. ‘Het is een oude droom van mij om aan de universiteit waar ik werd opgeleid, zoiets uit te bouwen’, zegt Kaçar, zelf van Turkse afkomst.

Het Centrum voor Turkse Studies wil de Turkse expertise bundelen die in verschillende faculteiten en hogescholen al aanwezig is, maar vooral ook die expertise verder uitbouwen door onderzoek op hoog niveau naar de Turkse geschiedenis, talen en culturen. Door de oprichting van het centrum kunnen studenten vanaf volgend academiejaar een zogenaamde minor Turks volgen. Naast het taalluik onder leiding van docent Johan Vandewalle zal er in het lessenpakket ook veel aandacht zijn voor cultuur en geschiedenis. Dumolyn: ‘Wij hebben niet de ambitie om deel te worden van de diversiteitsindustrie, wel om goed onderwijs, toponderzoek en maatschappelijke dienstverlening te leveren.’

Dat laatste kan verschillende vormen aannemen. Zo gebeurt het geregeld dat Belgische rechters te maken krijgen met Turks recht in rechtszaken waar Belgische Turken bij betrokken zijn. ‘Het centrum kan de maatschappij een dienst verlenen door een kenniscentrum inzake Turks recht te zijn’, vindt Kaçar, die ook advocate is.

Het centrum kan Turkse jongeren in België de kans geven om een rijker beeld van de Turkse geschiedenis en cultuur te verwerven. Dumolyn: ‘Turkse cultuur is bij hen vaak niet veel meer dan kennis van de voetbalploegen en een vaag besef van het Ottomaanse Rijk. Turkse jongeren stromen ook zelden door naar het hoger onderwijs. De Gentse universiteit telt slechts een zestigtal studenten en minder dan tien academici van Turkse afkomst. Als door het Centrum meer Turkse jongeren naar de universiteit komen en hun roots beter leren kennen, is dat positief.’ Kaçar maakt zich sterk dat ze de Turkse gemeenschap via dit centrum beter kan betrekken op de universiteit. Zo zal de inauguratie van het centrum en bijhorende receptie mee gefinancierd worden door het Turkse bedrijfsleven in België.

Ook bij autochtone Belgen kan het centrum uiteraard de kijk op Turkije verruimen. Het feit dat Turkije dezer dagen een grote opkomende economie is, heeft zeker de interesse aan Belgische kant vergroot. Zoals de universiteit tegenwoordig al een China- en een India-platform heeft dat de contacten met beide Aziatische reuzen makkelijker moet maken, wil ook dit centrum graag de contacten tussen België en de Osmaanse economische tijger verdiepen. Op de inhuldiging van het centrum komt overigens Europees Commissaris voor Handel Karel De Gucht spreken.

Het centrum zal meedingen naar Europese en Vlaamse onderzoeksfinanciering. Daartoe wordt samengewerkt met de Turkse universiteiten van Koç en Bilgi in Istanbul en van Adana in het zuiden van Turkije. Hun eerste onderzoeksproject zal de interactie tussen het vroege Ottomaanse rijk en de Lage Landen in de vijftiende en zestiende eeuw onderzoeken. Over dat thema zal professor Suraiya Faroqhi van de Bilgi-universiteit een lezing geven op de openingsplechtigheid op 31 mei.