Het einde van de Koerdische kwestie?

Analyse

Het einde van de Koerdische kwestie?

30 september 2009

Het gonst van de geruchten dat er een oplossing voor de Turks-Koerdische kwestie in de maak is. De vraag is of die eenzijdig tot stand kan worden gebracht.

De huidige AKP-regering staat onder druk van de Europese Unie om een oplossing te vinden voor het 25 jaar slepende conflict met de PKK. In de gemeenteraadsverkiezingen leed de partij zwaar gezichtsverlies in de Koerdische provincies. De initiatieven die tot dusver genomen werden, lossen de verwachtingen van de bevolking helemaal niet in. De hervormingswind in Turkije ging liggen na 2004 en de AKP houdt zich sindsdien op de vlakte over de Koerdische kwestie, in het defensief gedrongen door de oppositiepartijen en de top van het leger wiens politieke macht door de hervormingen gefnuikt werd.
Tijdens de aanloop naar de verkiezingen liet de AKP TRT 6 in de ether gaan, een Turkse staatszender die uitzendt in het Koerdisch. Het initiatief werd warm onthaald in Europese kringen, maar leverde dus geen verkiezingszege op. De reden? Voor de Koerden is dit een halfhartige zet, private Koerdische radio- en televisiezenders zijn immers nog altijd onderwerp van strikte regulaties en mogen slechts een beperkt aantal uren uitzenden.
Later dit jaar kondigde de regering aan om opnieuw door te gaan met het Zuidoost-Anatolië Project, beter bekend als GAP, en zo de bouw van dammen voor waterkrachtcentrales en irrigatie in het zuidoosten te voltooien. Dat was evenmin nieuw en werd lauw onthaald bij de Koerdische bevolking, die de geproduceerde elektriciteit en de winst erop naar het westen van het land ziet vloeien.
In mei echter liet de regering weten dat ze de uitzendrechten voor radio- en televisie wil uitbreiden en Koerdisch als taalvak aan Turkse universiteiten wil toelaten. Daarnaast kondigden beleidsmakers aan dorpen en steden hun oorspronkelijke niet-Turkse (Koerdische, Griekse, Armeense…) naam terug te geven die ze door de ‘turkificatie’ van het land verloren hadden. Naar aanleiding hiervan begon deze zomer al een consultatieronde om een draagvlak te creëren in de Turkse burgermaatschappij.
Noch de AKP, noch de andere partijen zijn echter bereid om te gaan onderhandelen met de PKK of haar politieke vertegenwoordiging in de DTP. Integendeel, de Koerdische partij DTP hangt nog steeds een sluiting boven het hoofd en de Turkse partijen blijven de PKK zien als een terroristische groep, “waarmee onderhandelen uitgesloten is”.Er moet echter dringend een politieke oplossing voor het conflict komen, want de toetredingsonderhandelingen zitten in het slop en het is uitgesloten dat de Europese Unie een gewapend conflict importeert.