Hillary Clinton: ‘Geweld tegen meisjes is geweld tegen de toekomst’

Analyse

Hillary Clinton: ‘Geweld tegen meisjes is geweld tegen de toekomst’

Hillary Clinton: ‘Geweld tegen meisjes is geweld tegen de toekomst’
Hillary Clinton: ‘Geweld tegen meisjes is geweld tegen de toekomst’

‘Dit is voor mij een van de belangrijkste evenementen waaraan ik deze week heb deelgenomen’, zei Hillary Clinton toen ze in een zaaltje in het VN-gebouw in New York een ministerieel ontbijt opende over de bestrijding van geweld tegen meisjes. En ze leek het ook te menen.

‘Ik heb me samen met president Obama beziggehouden met non-proliferatie, de dreiging die uitgaat van Iran, de blijvende uitdagingen in het Midden-Oosten… Men vraagt me vaak waarom ik zoveel tijd investeer in onderwerpen die uiteindelijk minder belangrijk zijn voor het buitenlands beleid. Maar dit ís het hart van ons buitenlands beleid. Want waarover gaat politiek, als ze niet gaat over het verbeteren van het leven van de mensen die we vertegenwoordigen en die deze planeet met ons delen?’
Hillary Clinton zat in een panel met onder andere haar Nederlandse en Braziliaanse collega’s Verhaegen en Amorim. Om beurten citeerden ze cijfers die de omvang en de gruwelijke impact van het geweld tegen het vrouwelijke geslacht moesten onderstrepen: elke maand worden in Oost-Congo 1100 verkrachtingen geregistreerd; een derde van alle vrouwen wereldwijd krijgt in haar leven te maken met geweld en in sommige regio’s van de wereld loopt dat op tot zeventig procent; volgens de VN vinden er elk jaar zeker 5000 zogenaamde eremoorden plaats; zestig procent van alle seksueel geweld is gericht tegen meisjes van zestien of jonger; en meer dan 130 miljoen vrouwen en meisjes hebben geslachtsverminking moeten doorstaan.
Clinton stelde dat ‘geweld tegen meisjes en vrouwen verder gaat dan het brutaliseren van individuen, het werkt ook negatief in op het weefsel dat onze samenlevingen samenhoudt’. Volgens haar is het welzijn van meisjes en vrouwen cruciaal voor de welvaart van onze samenlevingen in de 21ste eeuw. ‘Als vrouwen gelijke rechten genieten en gelijke kansen krijgen bij onderwijs, gezondheidszorg, werkgelegenheid en maatschappelijke participatie, dan investeren zij in hun gezinnen en verbeteren ze de situatie van hun gemeenschappen en landen. Maar als ze gemarginaliseerd en mishandeld worden, als ze miskend en vernederd worden, dan is vooruitgang onmogelijk – hoe rijk en hoogopgeleid de elite ook is.’
De Verenigde Staten, Nederland en Brazilië willen van vrouwenrechten en de strijd tegen seksueel geweld speerpunten maken van het internationaal beleid. België deelt die zorg, zei minister Leterme, maar hij was op de bijeenkomst enkel vertegenwoordigd door een hogere ambtenaar. De drie landen vragen een Speciaal Vertegenwoordiger van de VN om de strijd tegen seksueel geweld in conflictgebieden te leiden, te coördineren en te bevorderen. En ze dringen aan op juridische stappen tegen daders, ook als ze het uniform van een nationaal leger dragen. Clinton verwees daarbij expliciet naar een geval waarbij vijf Congolese legerofficieren betrokken zijn. (gg)