Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?

Analyse

MO*paper van PHOS over handicap in het Belgische ontwikkelingsbeleid

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?

Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?
Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?

PHOS

25 april 2012

Personen met een handicap hebben uiteraard recht op hun plaats in de samenleving, maar in de praktijk is dat recht niet gemakkelijk af te dwingen. Zeker in ontwikkelingslanden worden deze mensen vaak over het hoofd gezien en komen ze onvoldoende aan bod. Dikwijls zitten ze gevangen in een neerwaartse spiraal van armoede, uitsluiting en discriminatie. Leven met een beperking in die landen is een dagelijkse overlevingsstrijd. Ironisch genoeg wordt de groep van mensen met een handicap vaak uitgesloten van internationale hulp.

Op internationaal vlak groeit tegenwoordig wel het besef dat handicap ook een ontwikkelingskwestie is. Het idee van inclusieve ontwikkelingssamenwerking gaat uit van een rechtenbenadering, die personen met een handicap respecteert en streeft naar het bevorderen van een inclusieve samenleving in het Zuiden. Onder impuls van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (2006) wordt steeds meer het verband gelegd tussen de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling en de rechten van personen met een handicap. Waar de Verenigde Naties, Europa en verschillende donorlanden het thema van handicap steeds meer integreren in hun eigen ontwikkelingsstrategieën, blijven acties aan Belgische zijde voorlopig uit. Toch zijn de noden in de bilaterale partnerlanden van België enorm hoog. Zo hebben personen met een handicap in Benin, de Democratische Republiek Congo (DRC), Oeganda, Rwanda en Tanzania het op alle domeinen moeilijker dan personen zonder een handicap. Het gebrek aan een doeltreffend beleid en aan voldoende capaciteiten voor uitvoering bemoeilijkt de toegang tot gezondheid, onderwijs, de arbeidsmarkt en sociale bescherming.
**
U kan deze MO*paper gratis downloaden.**

Over PHOS

Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking is een erkende niet-gouvernementele organisatie. PHOS wil een bijdrage leveren aan de uitbouw van een inclusieve samenleving in ontwikkelingslanden. Personen met een handicap verdienen waardering en een evenwaardige plaats in de samenleving, ook in het Zuiden! www.phos.be

Over de MO*papers

MO*papers is een serie analyses die uitgegeven wordt door Wereldmediahuis vzw. Elke paper brengt fundamentele informatie over een tendens die de globaliserende wereld bepaalt. MO*papers worden toegankelijk en diepgaand uitgewerkt. MO*papers worden niet in gedrukte vorm verspreid. Ze zijn gratis downloadbaar op www.MO.be. Bij het verschijnen van een nieuwe paper wordt een korte aankondiging gestuurd naar iedereen die zijn of haar e-mailadres bezorgt aan mopaper@mo.be (onderwerp: alert)