Knap eens samen een huis op

Analyse

Knap eens samen een huis op

Ria Goris

29 september 2004

'Arm zijn heeft niet alleen met geld te maken maar ook met het ontbreken van een sociaal netwerk, met gezondheid, huisvesting, werk en scholing, kortom met uitsluiting', zegt Moo Laforce van de vzw Leren Ondernemen. Laforce zette die vzw op samen met de bewoners van de Valkerijgang, een fabrieksstraatje in Leuven.

De drie grote pijlers van de werking zijn gezinsondersteuning -van kinderopvang tot opvoedingsondersteuning-, de eigenlijke buurtdiensten -zoals een sociaal restaurant, een computerproject en een textielatelier dat uit Malinese stoffen verkoopbare producten tovert- en tenslotte huisvesting, vooral dan het begeleiden bij de aankoop en de renovatie van woningen.
Bij de aanvang van de jaren negentig verkocht de stad Leuven huisjes in de fabriekswijk aan de sociale huisvestingsmaatschappij. Met werkloze jongeren en volwassenen werd een opleidingstraject opgestart voor de renovatie van deze woningen. Maar na het opleidingscontract bleek veertig procent van de mensen uit de boot te vallen. Ze raakten zelfs nog dieper in de problemen omdat de opleidingspremie wegviel en de afbetaling van hun brommer of TV in het gedrang kwam. Moo Laforce: ‘Dat was één van de momenten dat we ons afvroegen: wat zijn we hier aan het doen?’
Een groep gezinnen is nu bezig met het opknappen van hun eigen woning. Sociale leningen maken de aankoop mogelijk, en een architect verbonden met Leren Ondernemen gaat mee om de staat van een woning in te schatten. Daarna bespreekt ze met de kandidaat-eigenaar wat zelf op te knappen valt, wat kan gebeuren mits wat ondersteuning, en welk werk uitbesteed moet worden. Door de krachten te bundelen, vlot het werk sneller. Vandaag helpen Dave en Riet Jan en volgende maand is het misschien omgekeerd. Alle beslissingen over de werking worden met en door de bewoners genomen. Zo lukt het beter om tegenwicht te bieden aan de armoede en de uitsluiting.
Hoe noodzakelijk dat is, vertelt Moo Laforce met veel overtuiging. ‘Ga maar eens mee met ouders die hun kind voor het eerst naar de kleuterklas brengen. Mensen worden aangegaapt. De tweede week krijgt het kind een nota mee: “Breng alsjeblieft pampers van goede kwaliteit mee.” De uitsluitingsmechanismen zijn legio. Vorige week gingen enkele van onze meisjes meedoen met een cursus jazzdans. Na een half uur stonden ze hier al weer: ze zijn wat mollig, hebben geen hippe kleren en voelden zich bekeken door de rest van de groep. Voor je het weet haken deze kinderen af in school. Dat is vooral een probleem voor onze plus twaalfjarigen. Laatst hebben we een groep van hen en hun ouders samengebracht met mensen van het Centrum voor Leerlingbegeleiding. De jongeren schreven op waarom ze niet graag naar school gingen. Grote klassen waarin ze verloren lopen en “de leerkracht kan me niet uitstaan”, waren enkele zaken die naar voor kwamen. Ons onderwijs diversifieert te weinig. We bekijken nu of we deze jongeren als leermeisje of -jongen kunnen laten meelopen met vakmensen, op jonge leeftijd al.’
Moo Laforce groeide zelf op in een arbeidersgezin. Ze kreeg er de zin voor rechtvaardigheid met de paplepel mee. Na een periode als volleybalcoach en als leerkracht in een middenklassenschool zette ze haar schouders onder Leren Ondernemen.
Moo Laforce: ‘Ik bewonder de moed van onze gezinnen die ondanks alle uitsluiting toch blijven doorgaan. Het maakt me harder ten aanzien van het beleid: waarom worden nieuwe wetten getoetst op hun effect op het milieu en niet op hun impact op armoede? Gelukkig groeit het bewustzijn dat goede maatregelen maar tot stand kunnen komen in dialoog met de armen zelf.’