Luchtvervuiling doet criminaliteit stijgen

© United Nations Development Programme (CC BY-NC-ND 2.0)

 

Luchtvervuiling is niet alleen schadelijk voor de fysieke maar ook voor de mentale gezondheid, schrijft Gary Haq, hoogleraar aan de Universiteit van York. Steeds meer onderzoek wijst op een verband met crimineel gedrag.

De impact van luchtvervuiling op de gezondheid is uitvoerig onderzocht. We weten nu dat hoge concentraties het risico doen toenemen op onder meer luchtwegaandoeningen, hartfalen, beroerte, longkanker en zelfs dementie en Alzheimer. Maar er is steeds meer bewijs dat het niet alleen onze gezondheid, maar ook ons gedrag beïnvloedt.

In de jaren zeventig en tachtig werd lood uit brandstof gehaald omdat men vreesde dat de uitstoot van voertuigen tot gedragsproblemen, leerstoornissen en een lager IQ bij kinderen leidde.

Het verbod op lood in benzine is in verband gebracht met een daling van 56 procent in het aantal gewelddelicten in de jaren negentig.

Blootstelling aan lood op jonge leeftijd verhoogt kenmerken zoals impulsiviteit, agressie en een laag IQ, allemaal trekken die crimineel gedrag kunnen beïnvloeden. Het verbod op lood in benzine is in verband gebracht met een daling van 56 procent in het aantal gewelddelicten in de jaren negentig.

Blootstelling op korte termijn aan luchtvervuiling, met name zwaveldioxide, wordt in verband gebracht met een hoger aantal ziekenhuisopnames wegens mentale stoornissen in Sjanghai. En in Los Angeles concludeerde een studie dat luchtvervuiling jeugddelinquentie in stadswijken deed toenemen, hoewel er natuurlijk ook invloed is van de relatie met de ouders, en sociale en mentale stress.

Men is er nu van overtuigd dat blootstelling aan luchtvervuiling tot ontstekingsreactie in de hersenen kan leiden. Ook blijkt dat fijnstof schadelijk is voor zich ontwikkelende hersenen, de volwassen hersenen, neurale verbindingen kan beschadigen en gedrag kan beïnvloeden.

Crimineel gedrag

De huidige stand van de wetenschap wijst erop dat luchtvervuiling in staat is om slecht gedrag te stimuleren, met name onder jonge mensen. Maar er zijn ook onderzoeken die op een meer ernstige impact wijzen. Een studie naar de relatie tussen luchtkwaliteit en criminaliteit in 9.360 Amerikaanse steden suggereert dat luchtvervuiling criminaliteit in de hand werkt.

Vervuilde lucht verhoogt angstgevoelens, die op hun beurt kunnen leiden tot een stijging in de criminaliteit of onethisch gedrag.

Vervuilde lucht verhoogt angstgevoelens, die op hun beurt kunnen leiden tot een stijging in de criminaliteit of onethisch gedrag. De studie concludeerde dat steden met een slechtere luchtkwaliteit ook met meer criminaliteit kampen.

Recent onderzoek in Groot-Brittannië ging daar dieper op in en vergeleek de gegevens van 1,8 miljoen misdrijven in Londen met gegevens over de lokale luchtkwaliteit. Daarbij werd ook rekening gehouden met factoren zoals de temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag.

De air quality index (AQI) meet hoe schoon of vuil de lucht is per dag. De wetenschappers ontdekten dat een stijging van de AQI met 10 punten het aantal misdrijven met 0,9 procent doet toenemen. Met andere woorden: op de meest vervuilde dagen was er meer criminaliteit. Uit de studie blijkt ook dat het effect zowel in de rijkste als armste buurten van Londen speelt.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de wetenschappers in Londen een verhoging vaststelden van het aantal kleine misdrijven zoals winkeldiefstallen en zakkenrollen. Ze zagen geen significant effect op ernstige misdaden zoals moord, verkrachting of overvallen.

Stress

Blootstelling aan luchtvervuiling kan de productie van het stresshormoon cortisol stimuleren, dat een belangrijke rol speelt bij het inschatten van risico’s. Een hogere mate van risicobereidheid is een van oorzaken van het hogere criminaliteitscijfer op vervuilde dagen. De wetenschappers besloten dat het verminderen van de vervuiling ook de criminaliteitscijfers kan drukken.

90 procent van de wereldbevolking ademt vuile lucht in.

Maar ook andere sociale parameters en milieufactoren kunnen het gedrag van mensen beïnvloeden. Een vervallen omgeving, zoals gebroken vensters en graffiti, kan ook leiden tot moreel verval. De theorie van het gebroken vensterglas stelt dat tekenen van wanordelijk en crimineel gedrag leiden tot meer wanordelijk en crimineel gedrag, waardoor dat gedrag zich verspreidt.

Het wordt duidelijk dat de effecten van luchtvervuiling verder gaan dan alom bekende gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. Toch blijft die vervuiling een erg groot probleem in veel landen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie ademt nu 90 procent van de wereldbevolking vuile lucht in.Er is nog altijd veel wat we niet weten over hoe individuele stoffen onze gezondheid en gedrag kunnen aantasten, en hoe dat beïnvloed wordt door leeftijd, geslacht, klasse, inkomen of geografische locatie. Er is meer onderzoek nodig om een sterker verband bloot te leggen tussen een hoge mate van luchtvervuiling en toegenomen gedragingen.

Maar er is ruim voldoende bewijs voor de link tussen slechte luchtkwaliteit en negatieve effecten voor zowel onze lichamelijke als geestelijke gezondheid. Een gemeenschappelijke actie door zowel nationale als lokale overheden is nodig om het probleem aan te pakken met meer duurzame transportmethodes, efficiënte en schone energieproductie en een beter afvalbeheer.

De BreatheLife Campagne van de Verenigde Naties daagt burgers nu uit om hun wagen thuis te laten en andere vormen van transport te zoeken voor minstens de afstand van een marathon. We kunnen allemaal onze rol spelen en er mee voor helpen zorgen dat we schone lucht inademen en de vruchten plukken voor ons fysiek, mentaal en sociaal welzijn.

Bron: The Conversation

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.