Meer met minder

Analyse

Meer met minder

We eten de planeet op. Earth overshoot day –de dag waarop de hele wereldbevolking voor dat jaar alle beschikbare natuurlijke hulpbronnen verbruikt die de natuur op één jaar tijd kan vernieuwen– valt elk jaar een pak vroeger. In 1987 was dat op 19 december, in 2010 op 21 augustus.

Die trend kan teruggedrongen worden door onze ecologische voetafdruk in te krimpen, en dat kan op twee manieren. Enerzijds door onze consumptie van materiële goederen te beperken en producten minder vlug weg te gooien. Anderzijds door goederen te produceren met steeds minder grondstoffen. Ecodesign en het ontwerpen van nieuwe technologieën om met steeds minder grondstoffen te produceren, zit volop in de lift als een manier om onze “ecologische rugzak” te verkleinen.

{"dataSourceUrl":"//spreadsheets.google.com/spreadsheet/tq?key=0AqG_5X1whFYNdEU5SkR3WFJsQTNQUVdLczhpR3FwSUE&transpose=0&headers=1&range=A1%3AD29&gid=1&pub=1","options":{"reverseCategories":false,"fontColor":"#fff","midColor":"#36c","backgroundColor":"#F2F2F2","pointSize":0,"headerColor":"#3d85c6","vAxis":{"format":"#0.###############"},"headerHeight":40,"is3D":false,"logScale":false,"hAxis":{"maxAlternation":1},"wmode":"opaque","title":"Wereldwijde grondstofontginning","height":486,"isStackedBarChart":true,"isStackedColumnChart":true,"isStackedAreaChart":true,"mapType":"hybrid","isStacked":true,"showTip":true,"displayAnnotations":true,"nonGeoMapColors":["#38761d","#DC3912","#FF9900","#109618","#990099","#0099C6","#DD4477","#66AA00","#B82E2E","#316395"],"titleY":"miljard ton","dataMode":"markers","colors":["#38761d","#DC3912","#FF9900","#109618","#990099","#0099C6","#DD4477","#66AA00","#B82E2E","#316395"],"smoothLine":false,"width":600,"maxColor":"#222","lineWidth":2,"labelPosition":"right","fontSize":"14px","hasLabelsColumn":true,"maxDepth":2,"legend":"bottom","allowCollapse":true,"minColor":"#ccc","reverseAxis":false},"state":{},"chartType":"AreaChart","chartName":"Diagram 1"}

Bron: SERI

Op de studiedag Perspectieven voor resource efficiency in het kader van duurzame ontwikkeling, eind maart in Brussel georganiseerd door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, werd nagegaan hoe de overgang kan gemaakt worden naar een economie die zuiniger omspringt met de hulpbronnen.

Lees ook het zaterdaginterview met Friedrich Hinterberger van het Sustainable Europe Research Institute (Seri) in Oostenrijk, over materiële welvaart, economische groei en welzijn.