Moslims vatten de koe bij de horens

Analyse

Moslims vatten de koe bij de horens

Gedwongen huwelijken vormden de focus van de Europese campagne die Spior, een koepel van Nederlandse moslimorganisaties, voor de zomervakantie lanceerde. Het ging om de tweede editie van de campagne Hand in hand tegen huwelijkdwang, ditmaal georganiseerd in samenwerking met islamoloog Tariq Ramadan.

In Brussel deed de campagne de wenkbrauwen fronsen. ‘Gedwongen huwelijken behoren tot het verleden en als die nog voorkomen, dan gaat het om geïsoleerde gevallen’, kreeg Malika Hamidi te horen, coördinator van het European Muslim Network en van de campagne in Brussel. ‘Niets is minder waar’, reageert Hamidi. ‘Huwelijkdwang is een reëel probleem, getuige daarvan de vele reacties en klachten die we naar aanleiding van de campagne gekregen hebben.’ Hamidi wijst erop dat niet alleen meisjes slachtoffer kunnen worden, ook de druk op jongens zou soms erg groot zijn.
De partnerkeuze van allochtone jongeren is al jaren een politiek aandachtspunt in België. De Koning Boudewijnstichting werkt sinds 2004 rond het thema ‘huwelijk en migratie’ en gaf onlangs nog de brochure Vakantietijd: huwelijkstijd?! uit, in samenwerking met onder andere het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV).
Vakantie: huwelijkstijd?! Klinkt veel zachter dan Hand in hand tegen huwelijkdwang. Nadia Babazia van het SAMV vindt het geen goed idee om op huwelijkdwang te focussen want dat zou huwen met een partner uit het thuisland automatisch als problematisch voorstellen. Ze is meer voor een brede bewustmakingscampagne met aandacht voor alle juridische en administratieve facetten van huwen met een partner uit Marokko en Turkije, waarin ook huwelijk onder dwang aan bod komt.
Is de actie van Spior dan een ommezwaai in de aanpak van de interne problemen binnen de moslimgemeenschap? Malika Hamidi stelt vast dat het islamitisch discours te lang een identiteitsdiscours is gebleven en vindt dat het hoog tijd is dat islamitische organisaties in Europa de interne maatschappelijke problemen van de moslims aanpakken. Ze is er zelfs van overtuigd dat organisaties met een duidelijk islamitisch profiel betere resultaten kunnen boeken.
‘Ons voordeel is dat we dichter bij de mensen staan en dat we met religieuze argumenten de verschillende generaties kunnen bereiken.’
‘In feite zijn allochtone organisaties al heel lang met dat soort thema’s bezig’, zegt Jamila Zekhnini van het Centre Bruxellois d’Action Interculturelle (CBAI). ‘Alleen halen ze daar niet altijd de media mee.’