MVO's in Angelsaksische landen

Analyse

MVO's in Angelsaksische landen

28 november 2007

Angelsaksische landen: VK, VS, Canada, N-Z

VS

Ngo’s zetten bedrijven onder druk om MVO-maatregelen te nemen. Amerikaanse interpretatie van MVO is ecologisch gefocust. Erg weinig nationale regelgeving, wel op statelijk niveau (vooral California) initiatieven mogelijk.

Canada

Vrij positieve houding tav MVO. Ngo’s bepalen agenda. Regering treft vooral ‘beleidsvergroenende’ maatregelen, dus ook hier milieubehoud voorop.

Nieuw-Zeeland

Weinig inwoners, beperkte industrialisering. Ecologisch toch zeer actieve houding, ook van overheidswege.

VK

MVO breed geaccepteerd en toegepast. MVO is gemeengoed geworden. Groot succes van Fair Trade producten. Bedrijven combineren economische groei met MVO (71% van bedrijven publiceert MVO-verslag). Zelfs awards voor MVO-engagement van bedrijven. Zeer actieve Britse overheid voor promotie van MVO.

CONCLUSIE: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een begrip dat sterk leeft in de Angelsaksische wereld, zowel in overheidskringen als in de bedrijfswereld. Het gaat dan vooral om de ecologische interpretatie van het begrip. Zo zou een actief duurzaam MVO-beleid ondernemingen een voorsprong bieden tov andere bedrijven.