Navo breidt uit

Analyse

Navo breidt uit

Navo breidt uit
Navo breidt uit

De verdere uitbreiding van de Navo is een feit: Albanië en Kroatië treden toe. De toetreding van Oekraïne en Georgië ligt moeilijker. Naast de uitbreiding van de Navo staan ook de lopende operaties in Kosovo en Afghanistan op de agenda. Yves Leterme toonde zich halfweg zijn eerste internationale top erg opgetogen over het verloop.

Over de verdere uitbreiding van de Navo is de voorbije weken al heel wat gebakkeleid in de internationale media en in de hoogste diplomatieke kringen. Uiteindelijk werd dan toch een compromis bereikt. ‘België heeft aangekondigd de consensus binnen de Navo te willen honoreren rond de toetreding van Albanië, Kroatië en Macedonië. Die kan wat ons betreft doorgaan’, zei de Belgische eerste minister Yves Leterme tijdens een persconferentie.
Leterme  toonde zich opgetogen over het verloop van de Navo-top: ‘We zijn nog niet aan het einde, maar tot nu toe blijkt de top een succes –ook wat betreft de moeilijkste punten, de dossiers  Macedonië, Georgië en Oekraïne.’

Buitenbeentjes

De toetreding van Oekraïne en Georgië ligt moeilijker. De Verenigde Staten haalden het onderste uit de kan om tegenstanders als Frankrijk, Duitsland en andere West-Europese landen te overtuigen. Met matig succes.
Leterme: ‘België heeft onderlijnd dat het niet zozeer de vraag is of die twee landen op een dag lid zullen worden van de Navo, maar dat het veeleer een kwestie van timing is. Na een open discussie over dit onderwerp is besloten om een intermediaire oplossing voor de twee landen uit te werken, iets tussen een MAP en helemaal geen lidmaatschap in.’
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Navo-lidstaten zullen in december 2008 een evaluatie maken om na te gaan of de voorwaarden voor de toekenning van een Membership Action Plan (een stap in de richting van lidmaatschap) tegen dan vervuld zijn.

Russisch antwoord

Rusland zal gepast antwoorden op een uitbreiding van de Navo, zo zei Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergei lavrov. ‘Dit zal niet onbeantwoord blijven. Maar we zullen pragmatisch reageren, niet als een groepje kleine kinderen op school, die boos worden, met de deur smijten, de klas verlaten en in een hoekje gaan zitten huilen.’
Ook thema’s als Kosovo en het antiraketschild zorgen voor problemen tussen de Navo en Rusland. Navo-Secretaris-Generaal Jaap de Hoop zei dat oplossingen zullen afhangen van de openheid van de Russische president Poetin. De Amerikaanse president Bush zei dat Rusland zijn vijand niet is: ‘We nodigen Rusland uit om deel te nemen in deze gezamenlijke inspanning, die erop gericht is Rusland, Europa en de VS te verdedigen.’
Leterme: ‘De Navo-lidstaten erkennen dat er een potentiële dreiging is, ook al is ze niet imminent. Ten tweede zou het Amerikaanse raketschild een belangrijk element van antwoord kunnen zijn op die dreiging –al zijn er ook andere wegen om de dreiging tegen te gaan, waaronder diplomatieke. Ten derde wordt gewacht op de resultaten van studies over een mogelijk Navo-raketschild.’ En ten slotte werd ook het belang onderstreept om Rusland bij de discussie over missile defense te betrekken.

Leterme ontmoet Bush

Leterme, die aan zijn proefstuk toe was als premier op een grote internationale top, had ook nog een korte ontmoeting met de Amerikaanse president George Bush. Leterme: ‘Tijdens ons gesprek hebben we het voornamelijk gehad over de agenda van de Navo-top. De extra inspanningen die België voor Afghanistan heeft aangekondigd, zijn bij de VS niet onopgemerkt voorbij gegaan.’
‘President Bush heeft tevens de Amerikaanse argumenten herhaald in het dossier over de toetreding van Oekraïne en Georgië. Hij heeft ook gevraagd naar de toestand in België, vooral op economisch vlak.’

De Navo in Afghanistan

Naast de uitbreiding van de Navo staan ook de lopende operaties in Afghanistan en Kosovo op de agenda. Volgens de Belgisch Navo-ambassadeur Frans Van Daele is het de bedoeling dat de Navo niet eindeloos in Afghanistan blijft.
Volgens Leterme waren ook de Navo-bondgenoten het erover eens dat de aanwezigheid in Afghanistan ‘eindig’ is: ‘Nu komt het er voor de Navo, maar ook voor de Afghaanse verantwoordelijken, op aan meer inspanningen te leveren, zodat op termijn het vertrek van buitenlandse troepen mogelijk wordt.’
Leterme en minister van Defensie Pieter De Crem gingen tijdens een briefing voor de Belgische pers in op de kritiek van Pax Christi inzake het engagement van België in Afghanistan. ‘De recente beslissing om extra Belgische militairen en F-16 gevechtsvliegtuigen naar Afghanistan te sturen, zonder parlementair debat, was en is onaanvaardbaar’, vindt de vredesorganisatie.
‘Er is wel een volwaardig parlementair debat geweest in de kamer en senaat’, reageerde Leterme. ‘Met de elementen die daar naar boven zijn komen, wordt rekening gehouden. Ik blijf erbij dat het engagement goed is en een belangrijke bijdrage vormt.’ Minister van Defensie Pieter De Crem vond de kritiek van Pax Christi ‘begrijpelijk maar onterecht’: ‘In het parlement hebben we de regeringsbeslissing over verder engagement in Afghanistan verdedigd.’